สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 6
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนคงวิทยา 24 9 4 4 37
2 บ้านดอนใหญ่ 20 5 0 0 25
3 บ้านหนองบัวกระจาย 16 10 1 1 27
4 อมรศิลป์ 14 5 3 4 22
5 ชุมชนบ้านเหลื่อม 14 4 2 4 20
6 บ้านศาลาหนองขอน 14 4 2 0 20
7 บ้านโนนสำราญ 14 4 0 3 18
8 บ้านตลุกพลวง 14 3 1 0 18
9 บ้านปอบิด 14 0 0 0 14
10 ชุมชนบ้านวัด 13 4 1 1 18
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม 13 2 2 1 17
12 บ้านหนองบัวทุ่ง 13 2 0 1 15
13 บ้านโนนเต็ง 12 2 1 1 15
14 หนองกระทุ่ม 11 4 2 0 17
15 วัดบ้านโนนกอก 11 3 2 3 16
16 บัวใหญ่วิทยา 11 3 1 0 15
17 บ้านหมัน 11 3 0 1 14
18 บ้านหนองปรือโป่ง 10 6 1 2 17
19 วานิชวิทยา 10 4 2 1 16
20 บ้านหนองตาด 10 3 5 4 18
21 บ้านสระครก 10 3 1 5 14
22 บ้านทองหลางน้อย 10 2 1 2 13
23 บ้านแดงน้อย 9 8 3 5 20
24 บ้านหนองเต่า 9 7 4 1 20
25 ชุมชนบ้านช่อระกา 9 2 2 5 13
26 บ้านโพนทอง 9 2 1 0 12
27 บ้านโนนสัง 9 2 0 3 11
28 บ้านโนนดู่ 9 1 2 2 12
29 ขามเตี้ยพิทยาคม 9 1 2 0 12
30 บ้านหนองม่วง 9 1 1 0 11
31 บ้านคอนเมือง 8 2 1 0 11
32 บ้านบุเสมาทอง 8 2 0 0 10
33 บ้านประคำ 8 1 3 4 12
34 บ้านตะโกโคก 8 1 2 0 11
35 บ้านหนองโคบาล 8 0 0 3 8
36 บ้านทัพมะขาม 8 0 0 0 8
37 เทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 7 10 4 3 21
38 วันครู2502 7 6 4 4 17
39 บ้านปรางค์ 7 4 2 0 13
40 บ้านเก่าค้อ 7 2 2 4 11
41 บ้านโนนทองหลาง 7 2 0 0 9
42 บ้านกระถิน 7 0 0 1 7
43 บ้านหนองหว้าเอน 6 7 0 0 13
44 บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 6 6 0 0 12
45 บ้านโคกสี 6 4 1 2 11
46 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 6 3 2 2 11
47 บ้านน้อยหนองหนาด 6 3 1 3 10
48 บ้านโจด 6 3 0 3 9
49 บ้านตาจั่น 6 3 0 1 9
50 บ้านดอนไผ่ 6 3 0 0 9
51 เทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 6 2 4 3 12
52 บ้านหินลาดหนองโดน 6 2 0 1 8
53 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 6 1 0 0 7
54 บ้านหนองบัว 6 0 0 0 6
55 วัดบ้านไร่ 5 5 4 1 14
56 เทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 5 3 2 1 10
57 หนองขามนาดี 5 3 1 1 9
58 บ้านด่านช้าง 5 3 0 2 8
59 บ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 5 3 0 0 8
60 ปริยัติไพศาล 5 2 2 0 9
61 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 5 2 1 0 8
62 บ้านสีสุก 5 2 1 0 8
63 วัดบ้านมะค่า 5 2 0 2 7
64 บ้านตลุกสาหร่าย 5 2 0 0 7
65 บ้านหนองพลวง 5 1 0 1 6
66 บ้านหนองบัวสามัคคี 5 0 0 0 5
67 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย 4 5 1 2 10
68 บ้านหนองพรานปาน 4 4 1 4 9
69 บ้านหนองแขม 4 4 0 0 8
70 บ้านดอนทะแยง 4 2 2 0 8
71 บ้านหนองแสง 4 2 1 1 7
72 บ้านดอนกลาง 4 2 1 0 7
73 บ้านดอนตะหนิน 4 2 1 0 7
74 เบญจราษฎร์ศึกษา 4 2 1 0 7
75 โนนสูง 4 1 1 0 6
76 บ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 4 0 0 1 4
77 บ้านเมืองคง 4 0 0 0 4
78 บ้านโนนมะเฟือง 4 0 0 0 4
79 บ้านดอนฆ่าเสือ 3 7 1 0 11
80 บ้านหนองหว้า 3 5 3 6 11
81 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 5 0 0 8
82 บ้านหินแห่ 3 4 2 2 9
83 บ้านโนนระเวียง 3 4 1 3 8
84 บ้านดอนแร้ง 3 4 0 1 7
85 บ้านดอนเปล้า 3 3 3 0 9
86 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 3 3 0 1 6
87 บ้านตากิ่ม 3 2 4 0 9
88 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 3 2 3 1 8
89 บ้านฝาผนัง 3 1 1 0 5
90 ไทยรัฐวิทยา 18 3 1 1 0 5
91 วัดบ้านดอนโก่ย 3 1 0 1 4
92 บ้านตะโกทุ่ง 3 1 0 0 4
93 บ้านคึมมะอุ 3 0 1 0 4
94 วัดบ้านหนองกก 3 0 0 0 3
95 บ้านหลุบกุง 2 5 3 3 10
96 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 2 5 2 2 9
97 บ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 2 4 1 2 7
98 บ้านแก้งสนามนาง 2 3 2 0 7
99 บ้านโคกน้อย 2 3 1 2 6
100 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 2 3 0 1 5
101 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 2 2 4 0 8
102 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 2 2 1 4 5
103 บ้านกระพี้ 2 2 0 0 4
104 ห้วยไหวัฒนา 2 2 0 0 4
105 บ้านโคกเสี่ยว 2 2 0 0 4
106 บ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 2 1 6 1 9
107 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 2 1 2 3 5
108 อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 2 1 2 2 5
109 วัดบ้านดอนชุมช้าง 2 1 1 1 4
110 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 2 1 1 0 4
111 บ้านตะโก 2 1 0 4 3
112 โคกเพ็ด 2 1 0 1 3
113 วัดบ้านสีดา 2 1 0 1 3
114 บ้านห้วยยาง 2 1 0 1 3
115 บ้านวังโพธิ์ 2 1 0 0 3
116 วัดบ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
117 บ้านไทรโยง 2 1 0 0 3
118 วัดบ้านงิ้ว 2 0 1 2 3
119 บ้านนาดอนบก 2 0 1 0 3
120 บ้านหญ้าคา 2 0 0 1 2
121 บ้านห้วยทราย 2 0 0 1 2
122 บ้านโสกสนวน 2 0 0 1 2
123 บ้านหนองสะเดา 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองหญ้าขาว 1 7 0 0 8
125 บ้านหนองปรือคึมม่วง 1 4 1 1 6
126 บ้านแฝก 1 4 0 0 5
127 บ้านนาแค 1 2 4 1 7
128 วัดบ้านเก่างิ้ว 1 2 2 2 5
129 บ้านป่าหวาย 1 2 2 0 5
130 บ้านเสมา 1 2 1 2 4
131 บ้านหนองม่วงช่างพิม 1 2 1 0 4
132 บ้านกระเบื้อง 1 2 1 0 4
133 วัดกู่สามัคคี 1 2 0 2 3
134 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 1 2 0 1 3
135 บ้านโคกตะพาบ 1 2 0 0 3
136 บ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 1 1 1 1 3
137 บ้านหนองบง 1 1 1 0 3
138 บ้านอ้อยช้าง 1 1 0 2 2
139 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองขามน้อย 1 1 0 0 2
141 บ้านโคกสะอาดสามัคคี 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองเม็ก 1 1 0 0 2
143 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
144 บ้านดงบัง 1 0 1 4 2
145 บ้านโนนรัง 1 0 1 0 2
146 บ้านโคกเพ็ด 1 0 0 0 1
147 บ้านขามเวียน 1 0 0 0 1
148 บ้านตลุกหินปูน 1 0 0 0 1
149 เทศบาลหนองบัวลาย 1 0 0 0 1
150 วัดบ้านเมืองสูง 1 0 0 0 1
151 บ้านโนนเพ็ด 0 5 1 0 6
152 วัดบ้านดอนเต็ง 0 5 1 0 6
153 บ้านโสกน้ำขุ่น 0 3 2 2 5
154 บ้านโนนกระพี้วิทยา 0 2 2 2 4
155 บ้านเพ็ดน้อย 0 2 1 1 3
156 บ้านหัวนาคำ 0 2 1 0 3
157 วัดบ้านหนองหัวช้าง 0 2 0 2 2
158 บ้านดอนคนทา 0 2 0 0 2
159 บ้านมะค่า 0 2 0 0 2
160 บ้านหนองคอม 0 2 0 0 2
161 บ้านตะคร้อโนนทอง 0 1 1 1 2
162 วัดบ้านสามเมือง 0 1 1 0 2
163 เทศบาลหนองบัวลาย 0 1 0 2 1
164 บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 0 1 0 1 1
165 บ้านหนองผือ 0 1 0 1 1
166 บ้านตะหนอด 0 1 0 0 1
167 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองบง 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองสะแก 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองไข่ผำ 0 1 0 0 1
171 วนาประชารัฐบำรุง 0 1 0 0 1
172 วัดบ้านโนนประดู่ 0 1 0 0 1
173 บ้านห้วยม่วง 0 0 1 1 1
174 บ้านหนองจาน 0 0 1 0 1
175 บ้านอุทัยทอง 0 0 1 0 1
176 วังโพน 0 0 1 0 1
177 บ้านศรีนิมิต 0 0 0 1 0
รวม 764 396 171 182 1,513