หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน บ้านกอก 0 0 0
2 003 โรงเรียน บ้านนาแค 10 21 10
3 005 โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 3 6 5
4 006 โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน 9 19 15
5 002 โรงเรียน บ้านแก้งสนามนาง 7 10 9
6 004 โรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น 7 19 11
7 007 โรงเรียน หนองขามนาดี 14 36 25
8 010 โรงเรียนขามหนองแวง 0 0 0
9 008 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 14 50 22
10 009 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 0 0 0
11 012 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 50 114 79
12 014 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 19 40 25
13 016 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 21 34 31
14 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 14 18 14
15 021 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 24 54 33
16 022 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 9 18 14
17 024 โรงเรียนดอนหันโนนเพ็ด 0 0 0
18 038 โรงเรียนบ้านกระถิน 10 21 15
19 041 โรงเรียนบ้านกระพี้ 5 12 8
20 040 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 6 4
21 042 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
22 044 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 12 41 21
23 045 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
24 052 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 8 9 8
25 054 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 11 17 11
26 056 โรงเรียนบ้านขามเวียน 1 3 2
27 058 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 13 26 20
28 061 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 4 15 6
29 063 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 2 6 3
30 085 โรงเรียนบ้านดงบัง 6 10 8
31 086 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
32 088 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 56 17
33 089 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 5 7 6
34 090 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 0 0 0
35 092 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 11 22 17
36 093 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 7 11 10
37 095 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 7 19 11
38 097 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 8 27 16
39 100 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 10 39 21
40 105 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 12 29 18
41 107 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 31 43 34
42 103 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 14 40 23
43 108 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 19 60 35
44 111 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 20 35 23
45 113 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 8 26 15
46 116 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 3 5 4
47 123 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 6 16 9
48 124 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 7 10 9
49 126 โรงเรียนบ้านตะหนอด 1 1 1
50 121 โรงเรียนบ้านตะโก 7 15 7
51 119 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 4 10 7
52 117 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 11 40 23
53 128 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 12 32 18
54 130 โรงเรียนบ้านตาจั่น 13 28 20
55 137 โรงเรียนบ้านทองหลาง 0 0 0
56 136 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 16 31 26
57 139 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 10 24 13
58 146 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 7 17 12
59 149 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 3 3
60 147 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
61 148 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
62 143 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 14 51 22
63 176 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 15 50 26
64 177 โรงเรียนบ้านประคำ 19 40 30
65 179 โรงเรียนบ้านปรางค์ 14 40 26
66 181 โรงเรียนบ้านปอบิด 14 28 19
67 184 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 16 36 24
68 185 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 6 11 9
69 187 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 5 6 6
70 195 โรงเรียนบ้านมะค่า 4 11 7
71 198 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 8 18 13
72 202 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 8 6
73 203 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 2 1
74 205 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 28 62 32
75 207 โรงเรียนบ้านสระครก 20 31 26
76 208 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 18 58 33
77 212 โรงเรียนบ้านสีสุก 10 22 14
78 214 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 3 2
79 229 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 5 12 9
80 226 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 2 8 4
81 227 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 9 17 14
82 228 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 0 0 0
83 233 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 0 0 0
84 234 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 0 0 0
85 232 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 2 5 4
86 239 โรงเรียนบ้านหนองคอม 11 20 18
87 243 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 1 1
88 251 โรงเรียนบ้านหนองตาด 23 44 31
89 256 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 10 13 13
90 258 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 1 1
91 260 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 4 4
92 270 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 10 9
93 261 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 12 22 17
94 262 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 28 79 39
95 266 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 20 55 34
96 268 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 5 8 7
97 273 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 10 22 19
98 274 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 33 63 48
99 276 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 2
100 278 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 14 35 20
101 280 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 17 12
102 281 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 29 22
103 283 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 4 12 7
104 287 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 0 0 0
105 288 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 0 0 0
106 286 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 10 2
107 291 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 8 19 13
108 293 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 18 9
109 294 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
110 297 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 34 32
111 295 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 13 31 24
112 296 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 0 0 0
113 254 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 25 51 40
114 285 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 6 3
115 236 โรงเรียนบ้านหนองแขม 10 26 14
116 245 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 0 0 0
117 247 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 7 32 14
118 289 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 32 20
119 242 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 16 28 22
120 249 โรงเรียนบ้านหนองโจด 0 0 0
121 237 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 1 3 2
122 301 โรงเรียนบ้านหมัน 20 47 33
123 302 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 13 23 17
124 312 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 13 38 24
125 315 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 11 7
126 317 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0 0 0
127 318 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 0 0 0
128 319 โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 0 0 0
129 320 โรงเรียนบ้านหินแห่ 11 33 19
130 306 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 7 5
131 308 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 7 4
132 310 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 5 5
133 311 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
134 305 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 0 0 0
135 323 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 1 3 2
136 322 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 4 10 6
137 047 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 15 32 21
138 191 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 4 4 4
139 199 โรงเรียนบ้านเมืองคง 4 9 8
140 215 โรงเรียนบ้านเสมา 7 11 7
141 217 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 4 8 5
142 050 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 0 0 0
143 051 โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 0 0 0
144 110 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 25 56 40
145 190 โรงเรียนบ้านแฝก 5 19 10
146 064 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 10 19 15
147 066 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 3 10 7
148 068 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 8 17 13
149 073 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
150 074 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
151 075 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 13 30 22
152 076 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 3 3 3
153 078 โรงเรียนบ้านโคกสี 24 51 36
154 079 โรงเรียนบ้านโคกสี 0 0 0
155 072 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 1 5 2
156 080 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 4 10 7
157 083 โรงเรียนบ้านโจด 12 47 22
158 133 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 2 13 5
159 151 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 6 9 8
160 154 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 19 42 31
161 159 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 9 16 15
162 158 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 7 19 11
163 164 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 4 14 7
164 166 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 15 32 23
165 167 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 4 4
166 170 โรงเรียนบ้านโนนสัง 16 35 27
167 171 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1 1
168 172 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0 0 0
169 173 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 26 61 39
170 156 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 17 66 33
171 161 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 6 8 7
172 194 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 30 24
173 219 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 0 0 0
174 220 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 0 0 0
175 221 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0
176 222 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 0 0 0
177 224 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 3 13 6
178 142 โรงเรียนบ้านไทรโยง 3 8 6
179 327 โรงเรียนปริยัติไพศาล 13 40 21
180 329 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 1 1 1
181 331 โรงเรียนวังโพน 1 2 1
182 333 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 7 19 13
183 082 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 5 6 6
184 339 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 9 9
185 341 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 6 13 10
186 338 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 5 15 8
187 347 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 9 15 13
188 353 โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 0 0 0
189 356 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 3 3 3
190 358 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 5 5 5
191 359 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 3 3 3
192 362 โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 0 0 0
193 299 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 4 11 6
194 364 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 4 9 7
195 049 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 7 10 7
196 350 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 1 1 1
197 343 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 22 45 33
198 345 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 1 1
199 352 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 16 31 26
200 368 โรงเรียนวันครู2502 24 56 36
201 371 โรงเรียนหนองกระทุ่ม 17 42 31
202 372 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 4 6 4
203 325 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 8 17 12
204 011 โรงเรียนโคกเพ็ด 5 11 6
205 035 โรงเรียนโนนสูง 6 21 12
206 033 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 6 12 9
207 034 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๘ 0 0 0
208 380 โรงเรียนนพบุตรศึกษา(ชำนิ-แต้มนุสรณ์) 0 0 0
209 036 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 16 66 29
210 369 โรงเรียนวานิชวิทยา 18 27 21
211 377 โรงเรียนอมรศิลป์ 27 77 37
212 374 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 7 13 11
213 375 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 0 0 0
214 376 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 0 0 0
215 025 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 15 34 22
216 026 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 0 0 0
217 027 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 25 63 33
218 028 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 0 0 0
219 029 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 11 18 14
220 030 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 0 0 0
221 031 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 4 10 4
222 032 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 4 10 6
รวม 1768 4105 2675
6780

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]