หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 6

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 50 29 63.04% 9 19.57% 4 8.7% 4 8.7% 46
2 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 31 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
3 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 28 21 77.78% 4 14.81% 2 7.41% 0 0% 27
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 20 17 85% 2 10% 0 0% 1 5% 20
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 28 16 57.14% 10 35.71% 1 3.57% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 33 16 57.14% 9 32.14% 1 3.57% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 26 15 65.22% 5 21.74% 0 0% 3 13.04% 23
8 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 20 15 78.95% 3 15.79% 1 5.26% 0 0% 19
9 โรงเรียนอมรศิลป์ 27 14 53.85% 5 19.23% 3 11.54% 4 15.38% 26
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 24 14 58.33% 4 16.67% 2 8.33% 4 16.67% 24
11 โรงเรียนบ้านปอบิด 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนบ้านโคกสี 24 13 59.09% 6 27.27% 1 4.55% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 21 13 68.42% 4 21.05% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 22 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนบ้านหมัน 20 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 18 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 25 12 50% 7 29.17% 4 16.67% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 17 12 75% 2 12.5% 1 6.25% 1 6.25% 16
19 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 16 12 80% 0 0% 0 0% 3 20% 15
20 โรงเรียนหนองกระทุ่ม 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
21 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 19 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
23 โรงเรียนวานิชวิทยา 18 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านหนองตาด 23 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนบ้านสระครก 20 10 52.63% 3 15.79% 1 5.26% 5 26.32% 19
26 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 16 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
28 โรงเรียนบ้านโนนสัง 16 10 66.67% 2 13.33% 0 0% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 25 9 36% 8 32% 3 12% 5 20% 25
30 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 27 9 37.5% 6 25% 3 12.5% 6 25% 24
31 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
32 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
33 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 19 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 5 27.78% 18
34 โรงเรียนบ้านคอนเมือง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 14 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านตาจั่น 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านประคำ 19 8 50% 1 6.25% 3 18.75% 4 25% 16
39 โรงเรียนบ้านตะโกโคก 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านกระถิน 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 10 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) 25 7 29.17% 10 41.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
43 โรงเรียนวันครู2502 24 7 30.43% 7 30.43% 5 21.74% 4 17.39% 23
44 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 19 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนบ้านปรางค์ 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
46 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
47 โรงเรียน หนองขามนาดี 14 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 15 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
49 โรงเรียนบ้านสีสุก 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 13 6 46.15% 7 53.85% 0 0% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฏร์รังสรรค์) 13 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
54 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
55 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 13 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 14 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
57 โรงเรียนบ้านโจด 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
58 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) 15 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
59 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 16 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนบ้านหนองแสง 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองคอม 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
65 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 12 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
66 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านขาม (สนง.สลากกินแบ่งสมทบ) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนปริยัติไพศาล 13 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
70 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองแขม 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
75 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 14 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
76 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 14 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 4 30.77% 13
77 โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
78 โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 12 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
82 โรงเรียนโนนสูง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านเมืองคง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 11 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
88 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 12 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
89 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านหินแห่ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
91 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านตากิ่ม 12 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
95 โรงเรียนบ้านกระพี้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
99 โรงเรียนวัดบ้านสีดา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหลุบกุง 13 2 15.38% 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 13
104 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องสามัคคี 10 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
105 โรงเรียน บ้านแก้งสนามนาง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
107 โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 10 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
109 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
110 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
111 โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านขามป้อม (สังวาลย์อนุสรณ์) 11 2 20% 1 10% 6 60% 1 10% 10
114 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
116 โรงเรียนบ้านตะโก 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
117 โรงเรียนโคกเพ็ด 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
118 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านไทรโยง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
123 โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านนาดอนบก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านโสกสนวน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
127 โรงเรียน บ้านหนองสะเดา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 8 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
129 โรงเรียนบ้านแฝก 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
130 โรงเรียน บ้านนาแค 10 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
131 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
132 โรงเรียนบ้านเสมา 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
133 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 7 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
136 โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ4) 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
139 โรงเรียนบ้านหนองบง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
142 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านดงบัง 6 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
148 โรงเรียนบ้านโนนรัง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
149 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านขามเวียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
155 โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 6 0 0% 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 6
156 โรงเรียน บ้านโสกน้ำขุ่น 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
157 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 7 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
158 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
159 โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
160 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
162 โรงเรียนบ้านดอนคนทา 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านมะค่า 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
165 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
167 โรงเรียนบ้านตะหนอด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองไข่ผำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนวังโพน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]