ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปี 2559
=>  1 - 10 พฤศจิกายน 2559  :  เขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ  โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค
       =>  11 - 13 พฤศจิกายน 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
       =>  14 - 21 พฤศจิกายน 2559  : โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
       =>  22 พฤศจิกายน 2559  : ดำเนินการอนุญาตเปลี่ยนตัว
       =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2559  : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค
       =>  1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป : พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
       =>  7 - 9 ธันวาคม 2559  : การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ
วันศุกร์ ที่ 02 กันยายน 2559 เวลา 21:53 น.