ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
5 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
4 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
5 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
6 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.25 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

รหัสกิจกรรม : 703
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองแจ้งวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 4
5 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.50 เงิน 5
6 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.60 เงิน 6
7 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.80 เงิน 7
8 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.75 เงิน 8
9 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.50 เงิน 9
10 บ้านซับใต้(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.40 เงิน 10
11 บ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.60 เงิน 11
12 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.80 ทองแดง 12
13 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.40 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 028
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 4
5 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 5
6 ประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 6
7 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 7
8 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 55 เข้าร่วม 8
9 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดขนงพระเหนือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5
6 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5
7 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5
8 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 8
9 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 8
10 บ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 10
11 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 11
12 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 11
13 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 020
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4
5 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 5
6 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 6
7 ประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 6
8 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 8
9 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 8
10 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 10
11 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 11
12 ประชารัฐวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 736
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4
5 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
7 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 บ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 8
9 บ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 8
10 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10
11 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 11
12 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 12
13 วัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.50 ทอง 4
5 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 ถนอมศิษย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.33 เงิน 6
7 บ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.33 เงิน 6
8 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.25 เงิน 8
9 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.66 เงิน 9
10 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 10
11 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.66 เงิน 11
12 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บุญเจริญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 47 เข้าร่วม 4
5 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 47 เข้าร่วม 4
6 โค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 47 เข้าร่วม 4
7 วัดบันไดม้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 45 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 42 เข้าร่วม 8
9 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 36 เข้าร่วม 9
10 นิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 33 เข้าร่วม 10
11 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 32 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 31 เข้าร่วม 12
13 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 26 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4
5 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5
6 บ้านปางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6
7 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6
8 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
9 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
10 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
11 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
12 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
13 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4
5 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 5
6 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6
7 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 7
8 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 8
9 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 9
10 บ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 9
11 สัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 11
12 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4
5 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6
7 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 บ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9
10 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10
11 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 11
12 วันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 4
5 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 234
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสนารัฐวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 4
5 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 5
6 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 6
7 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 7
8 สัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.25 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 4
5 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 5
6 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.50 ทองแดง 6
7 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 7
8 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8
9 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 9
10 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดหัวช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4
5 เบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 4
6 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6
7 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8
9 บ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9
10 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9
11 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11
12 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 12
13 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง 4
5 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง 4
6 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง 4
7 บ้านโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 7
8 รามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.20 ทอง 8
9 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 9
10 บ้านเขาจันทร์หอม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 10
11 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 11
12 ถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
13 บ้านกุดโง้ง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.75 ทอง 4
5 บ้านหนองตะกู สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.66 ทอง 5
6 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 6
7 บ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.50 ทอง 7
8 บ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.50 ทอง 7
9 บ้านห้วยตะแคง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.26 ทอง 9
10 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.75 ทอง 10
11 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 11
12 บ้านเขาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
13 พฤกษาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง 4
5 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 5
6 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 6
7 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7
8 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 8
9 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.40 เงิน 9
10 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4
5 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5
6 บ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
7 วันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
3 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 4
5 วันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5
6 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6
7 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4
5 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5
6 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 6
7 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 7
8 ถนอมศิษย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 4
5 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5
6 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 5
7 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.25 เงิน 7
8 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.50 เงิน 8
9 บ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 9
10 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 10
11 กมลวิชญ์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 11
12 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 4
5 บ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 53 เข้าร่วม 5
6 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 50 เข้าร่วม 6
7 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม
8 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม
9 บ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม
10 บ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม
11 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 บ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
7 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
8 บ้านหนองโอง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
9 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
10 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
11 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
12 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 6
13 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน