สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าช้าง 9 13 5 27 28 10 1 1 39
2 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 9 4 4 17 21 5 0 5 26
3 กิริวัฒนศักดิ์ 8 1 2 11 13 0 0 0 13
4 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 7 8 5 20 25 5 1 1 31
5 อนุบาลอัจฉรา 6 3 5 14 16 1 0 0 17
6 นิยมมิตรวิทยาคาร 6 3 4 13 18 2 2 5 22
7 ระดมวิทยานุสรณ์ 6 2 2 10 14 4 2 3 20
8 หนองแวงพิทยาคม 5 4 0 9 10 1 1 1 12
9 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 5 2 0 7 10 0 0 0 10
10 บ้านคลองดินดำ 5 1 0 6 8 1 1 1 10
11 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 4 4 4 12 17 2 1 1 20
12 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 4 4 1 9 10 0 0 1 10
13 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 4 3 4 11 9 3 0 4 12
14 เจียรวนนท์อุทิศ 1 4 3 2 9 12 0 1 3 13
15 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 4 2 0 6 8 1 1 1 10
16 บ้านดอนเมือง 4 0 2 6 4 1 1 3 6
17 ขนงพระใต้ 3 4 4 11 12 4 3 2 19
18 บ้านโนนสง่า 3 4 0 7 10 1 1 0 12
19 อนุบาลจุรีพันธ์ 3 3 3 9 13 6 4 3 23
20 บ้านซับเศรษฐี 3 2 2 7 7 3 3 3 13
21 คีรีวัฒนา 3 2 1 6 5 2 1 1 8
22 บ้านวังกระสวย 3 1 0 4 3 1 2 1 6
23 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 3 0 1 4 4 0 1 0 5
24 ไทยวัฒนาประชารัฐ 2 5 3 10 12 1 0 1 13
25 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 2 3 3 8 10 11 5 1 26
26 บ้านคลองยาง 2 3 2 7 9 3 1 0 13
27 วัดกลางดง 2 2 2 6 7 2 1 6 10
28 รุ่งอรุณวิทยา 2 2 0 4 15 7 3 3 25
29 ประชาราษฎร์สามัคคี 2 2 0 4 8 1 0 0 9
30 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 1 3 6 5 2 2 0 9
31 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 2 1 2 5 5 1 1 1 7
32 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 2 1 1 4 9 5 1 4 15
33 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 2 1 1 4 6 2 2 2 10
34 บ้านหมูสี 2 1 1 4 5 4 0 0 9
35 โนนค่าวิทยา 2 1 0 3 8 3 0 2 11
36 ประสารวิทยา 2 1 0 3 5 2 2 3 9
37 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 2 1 0 3 3 0 1 0 4
38 หนองน้ำขุ่น 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านหนองสาหร่าย 2 0 4 6 10 4 1 1 15
40 บ้านหนองหญ้าขาว 2 0 2 4 6 2 0 0 8
41 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 2 0 2 4 5 1 0 0 6
42 นาหว้าไตรประชาคม 2 0 1 3 3 0 0 0 3
43 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) 1 5 2 8 9 6 0 1 15
44 ไตรรัตน์วิทยาคาร 1 4 0 5 10 3 1 4 14
45 บ้านหนองหมาก 1 3 0 4 8 1 1 0 10
46 วัดมิตรภาพวนาราม 1 2 3 6 7 3 2 1 12
47 บ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 1 2 2 5 7 2 3 0 12
48 มงคลกุล 1 2 1 4 7 3 1 1 11
49 บ้านลาดบัวขาว 1 2 0 3 3 2 0 2 5
50 บ้านหนองเบน 1 1 3 5 5 4 0 0 9
51 บ้านวังไทร 1 1 1 3 7 1 4 4 12
52 บ้านป่ากล้วย 1 1 1 3 4 3 4 0 11
53 บ้านคลองเสือ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
54 เซนต์โยเซฟศึกษา 1 1 1 3 3 0 1 0 4
55 รามวิทยาประชานุสรณ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
56 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1 0 4 5 12 4 3 4 19
57 บ้านมะค่างาม 1 0 2 3 1 4 2 1 7
58 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1 0 1 2 6 1 3 5 10
59 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 4 3 5 3 12
60 บุญเจริญวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
61 บ้านสระเพลง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 บ้านหนองตาแก้ว 1 0 0 1 4 3 0 1 7
63 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
64 บ้านหนองขวางวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 3 2
65 บ้านปางโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านบุ่งเตย 1 0 0 1 1 2 0 1 3
67 เสนารัฐวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 บ้านสอยดาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านห้วยตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วันอาสาพัฒนา2520 0 3 0 3 14 6 7 1 27
73 บ้านลำทองหลาง 0 3 0 3 6 0 1 0 7
74 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 3 0 3 4 0 0 0 4
75 เรืองศรีวิทยา 0 2 1 3 5 1 0 2 6
76 บ้านนากลาง 0 2 1 3 3 4 3 9 10
77 บ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 0 2 0 2 6 0 0 1 6
78 สง่าพัฒนา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
79 บ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 0 2 0 2 1 1 3 0 5
80 หนองน้ำใส 0 1 3 4 11 5 4 3 20
81 บ้านซับตะเคียน 0 1 2 3 5 1 2 0 8
82 บ้านมะเกลือใหม่ 0 1 2 3 5 1 0 1 6
83 ทับ6 วิทยาคาร 0 1 2 3 4 3 1 3 8
84 บ้านใหม่สำโรง 0 1 1 2 6 4 1 0 11
85 บ้านกุดขมิ้น 0 1 1 2 5 2 2 0 9
86 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
87 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 0 1 0 1 4 2 0 0 6
88 บ้านโนนกระโดน 0 1 0 1 3 2 0 2 5
89 บ้านกุดหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
90 บ้านโป่งวัวแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 บ้านโศกน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
92 ถนนมิตรภาพ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านห้วยลุง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
95 บ้านทุ่งสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
96 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
97 บ้านคลองเดื่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านสายชนวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านโศกแจ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านน้อยกุดคล้า 0 1 0 1 0 0 1 1 1
102 บ้านหินเพิง 0 0 2 2 4 2 0 1 6
103 บ้านคลองมะค่าหิน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
104 บ้านเขาแก้ว 0 0 2 2 1 2 0 1 3
105 โค้งยางวิทยา 0 0 2 2 1 0 2 3 3
106 เบทาโกรวิทยา 0 0 1 1 6 0 1 0 7
107 บ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 0 0 1 1 4 3 0 0 7
108 ผ่านศึกสงเคราะห์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
109 วัฒนวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
110 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
111 บ้านปางคล้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านบุตาสง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
113 บ้านโนนประดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 คลองแจ้งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านซับหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดขนงพระเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านสลักใด 0 0 0 0 4 2 4 1 10
120 บ้านปางละกอ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
121 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านมะเกลือเก่า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านห้วยตะแคง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
125 พรพิทยาคม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
126 กมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
127 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 บ้านวังสีสด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
130 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
131 บ้านคลองตะแบก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 บ้านหินดาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านโคกมะกอก 0 0 0 0 1 1 3 0 5
134 บ้านโนนเสลา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
135 บ้านหัวป้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านเขาจันทร์หอม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 เสมาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านส้มกบงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านเขาวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
145 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 ถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองสลักได 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
157 โป่งกะสัง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
158 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านหนองเลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
162 วัดบันไดม้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านกุดเวียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 เจซีโคราชอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 ธานทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 ประชารัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 166 138 482 713 237 133 143 1,083