สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าช้าง 10 13 6 29 32 12 2 1 46
2 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 10 4 4 18 22 5 0 5 27
3 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 9 9 6 24 29 5 1 1 35
4 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 8 9 4 21 19 3 0 4 22
5 ระดมวิทยานุสรณ์ 8 2 2 12 17 5 3 3 25
6 กิริวัฒนศักดิ์ 8 1 2 11 13 0 0 0 13
7 ขนงพระใต้ 7 4 6 17 19 4 3 2 26
8 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 7 4 0 11 14 2 1 1 17
9 นิยมมิตรวิทยาคาร 7 3 5 15 20 2 2 5 24
10 บ้านคลองดินดำ 7 3 1 11 13 3 1 1 17
11 อนุบาลอัจฉรา 6 3 5 14 16 1 0 0 17
12 หนองแวงพิทยาคม 5 5 0 10 11 1 1 1 13
13 บ้านซับเศรษฐี 5 4 2 11 11 3 3 3 17
14 บ้านโนนสง่า 5 4 1 10 14 2 1 0 17
15 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 5 2 0 7 10 1 0 0 11
16 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 4 4 4 12 17 2 1 1 20
17 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 4 4 1 9 10 0 0 1 10
18 บ้านหนองม่วง 4 3 2 9 12 3 5 3 20
19 เจียรวนนท์อุทิศ 1 4 3 2 9 12 0 1 3 13
20 บ้านปางละกอ 4 1 1 6 11 3 1 0 15
21 บ้านดอนเมือง 4 0 2 6 4 1 1 3 6
22 บ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 4 0 1 5 10 3 0 0 13
23 บ้านคลองยาง 3 4 2 9 12 3 2 0 17
24 บ้านใหม่สำโรง 3 3 3 9 13 9 3 0 25
25 อนุบาลจุรีพันธ์ 3 3 3 9 13 6 4 3 23
26 คีรีวัฒนา 3 3 1 7 6 3 1 1 10
27 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 3 1 1 5 10 6 2 4 18
28 โนนค่าวิทยา 3 1 1 5 10 3 1 2 14
29 บ้านวังกระสวย 3 1 0 4 3 1 2 1 6
30 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 3 0 1 4 5 0 1 0 6
31 ไทยวัฒนาประชารัฐ 2 5 5 12 15 1 0 1 16
32 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 2 3 3 8 10 11 5 1 26
33 บ้านลาดบัวขาว 2 3 0 5 7 2 0 2 9
34 วัดกลางดง 2 2 2 6 7 2 1 6 10
35 บ้านหมูสี 2 2 1 5 5 5 0 0 10
36 รุ่งอรุณวิทยา 2 2 0 4 15 7 3 3 25
37 ประชาราษฎร์สามัคคี 2 2 0 4 8 1 0 0 9
38 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 1 3 6 5 2 2 0 9
39 บ้านป่ากล้วย 2 1 2 5 6 3 4 0 13
40 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 2 1 2 5 5 1 1 1 7
41 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 2 1 1 4 6 2 2 2 10
42 ประสารวิทยา 2 1 0 3 5 2 2 3 9
43 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 2 1 0 3 3 0 1 0 4
44 หนองน้ำขุ่น 2 1 0 3 3 0 0 0 3
45 บ้านหนองสาหร่าย 2 0 4 6 10 4 1 1 15
46 บ้านหนองหญ้าขาว 2 0 3 5 6 6 0 0 12
47 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 2 0 2 4 5 1 0 0 6
48 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 2 0 1 3 7 2 3 5 12
49 นาหว้าไตรประชาคม 2 0 1 3 3 0 0 0 3
50 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) 1 5 2 8 9 6 0 1 15
51 ไตรรัตน์วิทยาคาร 1 4 0 5 10 3 1 4 14
52 บ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 1 4 0 5 4 2 3 0 9
53 บ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 1 3 2 6 9 3 3 0 15
54 บ้านหนองหมาก 1 3 0 4 8 1 1 0 10
55 วัดมิตรภาพวนาราม 1 2 3 6 7 3 2 1 12
56 มงคลกุล 1 2 1 4 7 3 1 1 11
57 บ้านหนองเบน 1 1 3 5 5 4 0 0 9
58 บ้านวังไทร 1 1 1 3 7 1 4 4 12
59 บ้านมะเกลือเก่า 1 1 1 3 7 1 0 0 8
60 บ้านคลองเสือ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
61 เซนต์โยเซฟศึกษา 1 1 1 3 3 0 1 0 4
62 รามวิทยาประชานุสรณ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
63 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1 0 4 5 12 4 3 4 19
64 บ้านมะค่างาม 1 0 2 3 1 4 2 1 7
65 บุญเจริญวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านสระเพลง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองตาแก้ว 1 0 0 1 4 3 0 1 7
68 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 1 0 0 1 3 0 1 0 4
69 บ้านหนองขวางวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 3 3
70 บ้านปางโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านบุ่งเตย 1 0 0 1 1 2 0 1 3
72 เสนารัฐวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
74 บ้านสอยดาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านโป่งตาลอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 วันอาสาพัฒนา2520 0 4 0 4 15 6 7 1 28
79 บ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 0 3 0 3 7 0 0 1 7
80 บ้านลำทองหลาง 0 3 0 3 6 0 1 0 7
81 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 3 0 3 4 0 0 0 4
82 เรืองศรีวิทยา 0 2 1 3 5 1 0 2 6
83 บ้านนากลาง 0 2 1 3 3 4 3 9 10
84 สง่าพัฒนา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
85 หนองน้ำใส 0 1 3 4 11 5 4 3 20
86 ทับ6 วิทยาคาร 0 1 3 4 5 3 1 3 9
87 บ้านมะเกลือใหม่ 0 1 2 3 6 3 1 1 10
88 บ้านซับตะเคียน 0 1 2 3 6 1 2 0 9
89 บ้านกุดขมิ้น 0 1 1 2 5 2 2 0 9
90 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 0 1 0 1 4 2 0 0 6
92 บ้านโนนกระโดน 0 1 0 1 3 2 0 2 5
93 บ้านกุดหัวช้าง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
94 บ้านโป่งวัวแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านโศกน้อย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 ถนนมิตรภาพ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
97 บ้านหนองตะกู 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านห้วยลุง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
100 บ้านทุ่งสะแบง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
101 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 1 0 1 1 0 0 1 1
102 บ้านคลองเดื่อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านสายชนวน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโศกแจ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านน้อยกุดคล้า 0 1 0 1 0 0 1 1 1
106 บ้านหินเพิง 0 0 2 2 4 2 0 1 6
107 บ้านคลองมะค่าหิน 0 0 2 2 3 0 0 0 3
108 บ้านเขาแก้ว 0 0 2 2 1 2 0 1 3
109 โค้งยางวิทยา 0 0 2 2 1 0 2 3 3
110 เบทาโกรวิทยา 0 0 1 1 6 0 1 0 7
111 ผ่านศึกสงเคราะห์ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
112 วัฒนวิทยา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
113 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
114 บ้านปางคล้า 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านบุตาสง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
116 บ้านโนนประดู่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
118 คลองแจ้งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านซับหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 วัดขนงพระเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 บ้านสลักใด 0 0 0 0 4 2 4 1 10
123 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
124 บ้านห้วยตะแคง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 0 7
126 พรพิทยาคม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
127 กมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
128 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านวังสีสด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
131 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
132 บ้านคลองตะแบก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านหินดาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านโคกมะกอก 0 0 0 0 1 1 3 0 5
135 บ้านโนนเสลา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
136 บ้านหัวป้าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านเขาจันทร์หอม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 เสมาวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านส้มกบงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านเขาวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 2 1 3
146 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านป่าไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 ถนอมศิษย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองจอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองสลักได 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองโอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
158 โป่งกะสัง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
159 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองเลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163 วัดบันไดม้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 บ้านกุดเวียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 เจซีโคราชอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 ธานทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 ประชารัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 196 156 577 827 266 142 143 1,235