สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าช้าง 28 10 1 1 39
2 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 25 5 1 1 31
3 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 21 5 0 5 26
4 นิยมมิตรวิทยาคาร 18 2 2 5 22
5 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 17 2 1 1 20
6 อนุบาลอัจฉรา 16 1 0 0 17
7 รุ่งอรุณวิทยา 15 7 3 3 25
8 วันอาสาพัฒนา2520 14 6 7 1 27
9 ระดมวิทยานุสรณ์ 14 4 2 3 20
10 อนุบาลจุรีพันธ์ 13 6 4 3 23
11 กิริวัฒนศักดิ์ 13 0 0 0 13
12 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 12 4 3 4 19
13 ขนงพระใต้ 12 4 3 2 19
14 ไทยวัฒนาประชารัฐ 12 1 0 1 13
15 เจียรวนนท์อุทิศ 1 12 0 1 3 13
16 หนองน้ำใส 11 5 4 3 20
17 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 10 11 5 1 26
18 บ้านหนองสาหร่าย 10 4 1 1 15
19 ไตรรัตน์วิทยาคาร 10 3 1 4 14
20 หนองแวงพิทยาคม 10 1 1 1 12
21 บ้านโนนสง่า 10 1 1 0 12
22 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 10 0 0 1 10
23 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 10 0 0 0 10
24 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) 9 6 0 1 15
25 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 9 5 1 4 15
26 บ้านคลองยาง 9 3 1 0 13
27 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 9 3 0 4 12
28 โนนค่าวิทยา 8 3 0 2 11
29 บ้านคลองดินดำ 8 1 1 1 10
30 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 8 1 1 1 10
31 บ้านหนองหมาก 8 1 1 0 10
32 ประชาราษฎร์สามัคคี 8 1 0 0 9
33 บ้านซับเศรษฐี 7 3 3 3 13
34 วัดมิตรภาพวนาราม 7 3 2 1 12
35 มงคลกุล 7 3 1 1 11
36 บ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 7 2 3 0 12
37 วัดกลางดง 7 2 1 6 10
38 บ้านวังไทร 7 1 4 4 12
39 บ้านใหม่สำโรง 6 4 1 0 11
40 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 6 2 2 2 10
41 บ้านหนองหญ้าขาว 6 2 0 0 8
42 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 6 1 3 5 10
43 บ้านลำทองหลาง 6 0 1 0 7
44 เบทาโกรวิทยา 6 0 1 0 7
45 บ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 6 0 0 1 6
46 บ้านหมูสี 5 4 0 0 9
47 บ้านหนองเบน 5 4 0 0 9
48 ประสารวิทยา 5 2 2 3 9
49 วัดวชิราลงกรณวราราม 5 2 2 0 9
50 บ้านกุดขมิ้น 5 2 2 0 9
51 คีรีวัฒนา 5 2 1 1 8
52 บ้านซับตะเคียน 5 1 2 0 8
53 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 5 1 1 1 7
54 เรืองศรีวิทยา 5 1 0 2 6
55 บ้านมะเกลือใหม่ 5 1 0 1 6
56 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 5 1 0 0 6
57 บ้านหนองม่วง 4 3 5 3 12
58 บ้านป่ากล้วย 4 3 4 0 11
59 ทับ6 วิทยาคาร 4 3 1 3 8
60 บ้านหนองตาแก้ว 4 3 0 1 7
61 บ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 4 3 0 0 7
62 บ้านสลักใด 4 2 4 1 10
63 บ้านหินเพิง 4 2 0 1 6
64 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 4 2 0 0 6
65 บ้านดอนเมือง 4 1 1 3 6
66 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 4 0 1 0 5
67 ผ่านศึกสงเคราะห์ 4 0 1 0 5
68 บ้านคลองเสือ 4 0 0 0 4
69 บ้านหนองคุ้มวิทยา 4 0 0 0 4
70 บ้านนากลาง 3 4 3 9 10
71 บ้านลาดบัวขาว 3 2 0 2 5
72 บ้านโนนกระโดน 3 2 0 2 5
73 บ้านวังกระสวย 3 1 2 1 6
74 บ้านปางละกอ 3 1 1 0 5
75 วัฒนวิทยา 3 1 0 0 4
76 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 3 0 1 0 4
77 เซนต์โยเซฟศึกษา 3 0 1 0 4
78 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 3 0 1 0 4
79 หนองน้ำขุ่น 3 0 0 0 3
80 นาหว้าไตรประชาคม 3 0 0 0 3
81 สง่าพัฒนา 3 0 0 0 3
82 บ้านคลองมะค่าหิน 3 0 0 0 3
83 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 3 0 0 0 3
84 บ้านมะเกลือเก่า 3 0 0 0 3
85 บ้านห้วยตะแคง 3 0 0 0 3
86 สัญลักษณ์วิทยา 2 3 2 0 7
87 บ้านกุดหัวช้าง 2 2 0 0 4
88 พรพิทยาคม 2 1 2 0 5
89 กมลวิชญ์ศึกษา 2 1 1 0 4
90 บุญเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
91 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 2 1 0 0 3
92 บ้านโป่งวัวแดง 2 1 0 0 3
93 บ้านโศกน้อย 2 1 0 0 3
94 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 2 1 0 0 3
95 รามวิทยาประชานุสรณ์ 2 0 1 0 3
96 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 2 0 1 0 3
97 บ้านหนองขวางวิทยา 2 0 0 3 2
98 บ้านสระเพลง 2 0 0 0 2
99 บ้านปางโก 2 0 0 0 2
100 ถนนมิตรภาพ 2 0 0 0 2
101 บ้านหนองตะกู 2 0 0 0 2
102 บ้านปางคล้า 2 0 0 0 2
103 บ้านวังสีสด 2 0 0 0 2
104 บ้านมะค่างาม 1 4 2 1 7
105 บ้านซับน้อย 1 3 0 1 4
106 บ้านหนองบัว 1 3 0 1 4
107 บ้านบุ่งเตย 1 2 0 1 3
108 บ้านเขาแก้ว 1 2 0 1 3
109 บ้านคลองตะแบก 1 2 0 0 3
110 บ้านหินดาด 1 2 0 0 3
111 บ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 1 1 3 0 5
112 บ้านโคกมะกอก 1 1 3 0 5
113 บ้านบุตาสง 1 1 0 2 2
114 บ้านห้วยลุง 1 1 0 1 2
115 บ้านโนนเสลา 1 1 0 1 2
116 เสนารัฐวิทยาคาร 1 1 0 0 2
117 บ้านโนนประดู่ 1 1 0 0 2
118 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
119 บ้านหัวป้าง 1 1 0 0 2
120 บ้านเขาจันทร์หอม 1 1 0 0 2
121 ประชานุสรณ์ 1 1 0 0 2
122 เสมาวิทยา 1 1 0 0 2
123 โค้งยางวิทยา 1 0 2 3 3
124 บ้านทุ่งสะแบง 1 0 0 1 1
125 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 0 0 1 1
126 บ้านสอยดาว 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยตะคร้อ 1 0 0 0 1
129 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 0 1
130 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 0 1
131 บ้านสายชนวน 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 1 0 0 0 1
133 บ้านโศกแจ้ง 1 0 0 0 1
134 คลองแจ้งวิทยา 1 0 0 0 1
135 บ้านซับหวาย 1 0 0 0 1
136 บ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 1 0 0 0 1
137 วัดขนงพระเหนือ 1 0 0 0 1
138 บ้านส้มกบงาม 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองตอ 1 0 0 0 1
140 บ้านห้วยไผ่ 1 0 0 0 1
141 บ้านเขาวง 1 0 0 0 1
142 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 1 0 0 0 1
143 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 1 2 1 3
144 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 1 1 0 2
145 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 1 1 0 2
146 บ้านหนองแวง 0 1 1 0 2
147 บ้านป่าไผ่ 0 1 0 1 1
148 ถนอมศิษย์วิทยา 0 1 0 0 1
149 บ้านโนนรัง 0 1 0 0 1
150 บ้านหนองจอก 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองสลักได 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองโอง 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 0 1 0 0 1
154 แสงสุริยาวิทยา 0 1 0 0 1
155 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 2 0 2
156 โป่งกะสัง 0 0 1 2 1
157 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 1 1 1
158 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 1 0 1
159 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 1 0 1
160 บ้านหนองเลา 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองขาม 0 0 0 2 0
162 วัดบันไดม้า 0 0 0 2 0
163 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
164 บ้านกุดเวียน 0 0 0 1 0
165 เจซีโคราชอนุสรณ์ 1 0 0 0 1 0
166 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
167 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
168 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 0
169 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 0
170 ธานทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0
171 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0
172 ประชารัฐวิทยา 0 0 0 0 0
173 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0
รวม 713 237 133 143 1,226