สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าช้าง 32 12 2 1 46
2 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 29 5 1 1 35
3 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 22 5 0 5 27
4 นิยมมิตรวิทยาคาร 20 2 2 5 24
5 ขนงพระใต้ 19 4 3 2 26
6 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 19 3 0 4 22
7 ระดมวิทยานุสรณ์ 17 5 3 3 25
8 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 17 2 1 1 20
9 อนุบาลอัจฉรา 16 1 0 0 17
10 รุ่งอรุณวิทยา 15 7 3 3 25
11 วันอาสาพัฒนา2520 15 6 7 1 28
12 ไทยวัฒนาประชารัฐ 15 1 0 1 16
13 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 14 2 1 1 17
14 บ้านโนนสง่า 14 2 1 0 17
15 บ้านใหม่สำโรง 13 9 3 0 25
16 อนุบาลจุรีพันธ์ 13 6 4 3 23
17 บ้านคลองดินดำ 13 3 1 1 17
18 กิริวัฒนศักดิ์ 13 0 0 0 13
19 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 12 4 3 4 19
20 บ้านหนองม่วง 12 3 5 3 20
21 บ้านคลองยาง 12 3 2 0 17
22 เจียรวนนท์อุทิศ 1 12 0 1 3 13
23 หนองน้ำใส 11 5 4 3 20
24 บ้านซับเศรษฐี 11 3 3 3 17
25 บ้านปางละกอ 11 3 1 0 15
26 หนองแวงพิทยาคม 11 1 1 1 13
27 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 10 11 5 1 26
28 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 10 6 2 4 18
29 บ้านหนองสาหร่าย 10 4 1 1 15
30 ไตรรัตน์วิทยาคาร 10 3 1 4 14
31 โนนค่าวิทยา 10 3 1 2 14
32 บ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 10 3 0 0 13
33 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 10 1 0 0 11
34 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 10 0 0 1 10
35 บ้านซับใต้(สีคิ้ว) 9 6 0 1 15
36 บ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 9 3 3 0 15
37 บ้านหนองหมาก 8 1 1 0 10
38 ประชาราษฎร์สามัคคี 8 1 0 0 9
39 วัดมิตรภาพวนาราม 7 3 2 1 12
40 มงคลกุล 7 3 1 1 11
41 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 7 2 3 5 12
42 วัดกลางดง 7 2 1 6 10
43 บ้านลาดบัวขาว 7 2 0 2 9
44 บ้านวังไทร 7 1 4 4 12
45 บ้านมะเกลือเก่า 7 1 0 0 8
46 บ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 7 0 0 1 7
47 บ้านหนองหญ้าขาว 6 6 0 0 12
48 บ้านป่ากล้วย 6 3 4 0 13
49 คีรีวัฒนา 6 3 1 1 10
50 บ้านมะเกลือใหม่ 6 3 1 1 10
51 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 6 2 2 2 10
52 บ้านซับตะเคียน 6 1 2 0 9
53 บ้านลำทองหลาง 6 0 1 0 7
54 เบทาโกรวิทยา 6 0 1 0 7
55 บ้านหมูสี 5 5 0 0 10
56 บ้านหนองเบน 5 4 0 0 9
57 ทับ6 วิทยาคาร 5 3 1 3 9
58 ประสารวิทยา 5 2 2 3 9
59 วัดวชิราลงกรณวราราม 5 2 2 0 9
60 บ้านกุดขมิ้น 5 2 2 0 9
61 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 5 1 1 1 7
62 เรืองศรีวิทยา 5 1 0 2 6
63 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 5 1 0 0 6
64 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 5 0 1 0 6
65 บ้านหนองตาแก้ว 4 3 0 1 7
66 บ้านสลักใด 4 2 4 1 10
67 บ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 4 2 3 0 9
68 บ้านหินเพิง 4 2 0 1 6
69 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 4 2 0 0 6
70 บ้านดอนเมือง 4 1 1 3 6
71 ผ่านศึกสงเคราะห์ 4 0 1 0 5
72 บ้านคลองเสือ 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองคุ้มวิทยา 4 0 0 0 4
74 บ้านนากลาง 3 4 3 9 10
75 บ้านโนนกระโดน 3 2 0 2 5
76 บ้านวังกระสวย 3 1 2 1 6
77 วัฒนวิทยา 3 1 0 0 4
78 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 3 0 1 0 4
79 เซนต์โยเซฟศึกษา 3 0 1 0 4
80 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 3 0 1 0 4
81 หนองน้ำขุ่น 3 0 0 0 3
82 นาหว้าไตรประชาคม 3 0 0 0 3
83 สง่าพัฒนา 3 0 0 0 3
84 บ้านคลองมะค่าหิน 3 0 0 0 3
85 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 3 0 0 0 3
86 บ้านห้วยตะแคง 3 0 0 0 3
87 สัญลักษณ์วิทยา 2 3 2 0 7
88 บ้านกุดหัวช้าง 2 2 0 0 4
89 พรพิทยาคม 2 1 2 0 5
90 กมลวิชญ์ศึกษา 2 1 1 0 4
91 บุญเจริญวิทยา 2 1 0 0 3
92 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 2 1 0 0 3
93 บ้านโป่งวัวแดง 2 1 0 0 3
94 บ้านโศกน้อย 2 1 0 0 3
95 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองขวางวิทยา 2 0 1 3 3
97 รามวิทยาประชานุสรณ์ 2 0 1 0 3
98 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 2 0 1 0 3
99 บ้านสระเพลง 2 0 0 0 2
100 บ้านปางโก 2 0 0 0 2
101 ถนนมิตรภาพ 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองตะกู 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 2 0 0 0 2
104 บ้านปางคล้า 2 0 0 0 2
105 บ้านวังสีสด 2 0 0 0 2
106 บ้านมะค่างาม 1 4 2 1 7
107 บ้านซับน้อย 1 3 0 1 4
108 บ้านหนองบัว 1 3 0 1 4
109 บ้านบุ่งเตย 1 2 0 1 3
110 บ้านเขาแก้ว 1 2 0 1 3
111 บ้านคลองตะแบก 1 2 0 0 3
112 บ้านหินดาด 1 2 0 0 3
113 บ้านโคกมะกอก 1 1 3 0 5
114 บ้านบุตาสง 1 1 0 2 2
115 บ้านห้วยลุง 1 1 0 1 2
116 บ้านโนนเสลา 1 1 0 1 2
117 เสนารัฐวิทยาคาร 1 1 0 0 2
118 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 1 1 0 0 2
119 บ้านโนนประดู่ 1 1 0 0 2
120 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
121 บ้านหัวป้าง 1 1 0 0 2
122 บ้านเขาจันทร์หอม 1 1 0 0 2
123 ประชานุสรณ์ 1 1 0 0 2
124 เสมาวิทยา 1 1 0 0 2
125 โค้งยางวิทยา 1 0 2 3 3
126 บ้านทุ่งสะแบง 1 0 0 1 1
127 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 1 0 0 1 1
128 บ้านสอยดาว 1 0 0 0 1
129 บ้านห้วยตะคร้อ 1 0 0 0 1
130 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 0 1
131 บ้านโป่งตาลอง 1 0 0 0 1
132 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 0 1
133 บ้านสายชนวน 1 0 0 0 1
134 บ้านโศกแจ้ง 1 0 0 0 1
135 คลองแจ้งวิทยา 1 0 0 0 1
136 บ้านซับหวาย 1 0 0 0 1
137 บ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 1 0 0 0 1
138 วัดขนงพระเหนือ 1 0 0 0 1
139 บ้านส้มกบงาม 1 0 0 0 1
140 บ้านหนองตอ 1 0 0 0 1
141 บ้านห้วยไผ่ 1 0 0 0 1
142 บ้านเขาวง 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกหินเหล็กไฟ 1 0 0 0 1
144 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 1 2 1 3
145 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 0 1 1 0 2
146 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 1 1 0 2
147 บ้านหนองแวง 0 1 1 0 2
148 บ้านป่าไผ่ 0 1 0 1 1
149 ถนอมศิษย์วิทยา 0 1 0 0 1
150 บ้านโนนรัง 0 1 0 0 1
151 บ้านหนองจอก 0 1 0 0 1
152 บ้านหนองสลักได 0 1 0 0 1
153 บ้านหนองโอง 0 1 0 0 1
154 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 0 1 0 0 1
155 แสงสุริยาวิทยา 0 1 0 0 1
156 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 2 0 2
157 โป่งกะสัง 0 0 1 2 1
158 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 1 1 1
159 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 0 0 1 0 1
160 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองเลา 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองขาม 0 0 0 2 0
163 วัดบันไดม้า 0 0 0 2 0
164 นิคมชลประทานสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
165 บ้านกุดเวียน 0 0 0 1 0
166 เจซีโคราชอนุสรณ์ 1 0 0 0 1 0
167 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0
168 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0
169 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 0
170 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 0
171 ธานทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0
172 บ้านหนองบอน 0 0 0 0 0
173 ประชารัฐวิทยา 0 0 0 0 0
174 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0
รวม 827 266 142 143 1,235