หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 50 32 68.09% 12 25.53% 2 4.26% 1 2.13% 47
2 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 36 29 80.56% 5 13.89% 1 2.78% 1 2.78% 36
3 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 32 22 68.75% 5 15.63% 0 0% 5 15.63% 32
4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 31 20 68.97% 2 6.9% 2 6.9% 5 17.24% 29
5 โรงเรียนขนงพระใต้ 28 19 67.86% 4 14.29% 3 10.71% 2 7.14% 28
6 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 26 19 73.08% 3 11.54% 0 0% 4 15.38% 26
7 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 30 17 60.71% 5 17.86% 3 10.71% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 21 17 80.95% 2 9.52% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 29 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
11 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 30 15 51.72% 6 20.69% 7 24.14% 1 3.45% 29
12 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 17 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 20 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านโนนสง่า 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
16 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 26 13 50% 6 23.08% 4 15.38% 3 11.54% 26
17 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 23 12 52.17% 4 17.39% 3 13.04% 4 17.39% 23
20 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 23 12 52.17% 3 13.04% 5 21.74% 3 13.04% 23
21 โรงเรียนบ้านคลองยาง 17 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
22 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 17 12 75% 0 0% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนหนองน้ำใส 23 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 20 11 55% 3 15% 3 15% 3 15% 20
25 โรงเรียนบ้านปางละกอ 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 15 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 28 10 37.04% 11 40.74% 5 18.52% 1 3.7% 27
28 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 24 10 45.45% 6 27.27% 2 9.09% 4 18.18% 22
29 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
30 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 18 10 55.56% 3 16.67% 1 5.56% 4 22.22% 18
31 โรงเรียนโนนค่าวิทยา 17 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
32 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
33 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
35 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) 17 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม(สีคิ้ว) 17 9 60% 3 20% 3 20% 0 0% 15
37 โรงเรียนบ้านหนองหมาก 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
38 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนมงคลกุล 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 17 7 41.18% 2 11.76% 3 17.65% 5 29.41% 17
42 โรงเรียนวัดกลางดง 16 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
43 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
44 โรงเรียนบ้านวังไทร 18 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 4 25% 16
45 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย(สูงเนิน) 11 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
48 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 13 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนคีรีวัฒนา 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านหมูสี 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านหนองเบน 11 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
58 โรงเรียนประสารวิทยา 13 5 41.67% 2 16.67% 2 16.67% 3 25% 12
59 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
60 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 11 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
63 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านสลักใด 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย(สีคิ้ว) 11 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านหินเพิง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านดอนเมือง 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านคลองเสือ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านนากลาง 21 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 9 47.37% 19
75 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
76 โรงเรียนบ้านวังกระสวย 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนวัฒนวิทยา 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนสง่าพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา 11 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนพรพิทยาคม 8 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านโศกน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
97 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนถนนมิตรภาพ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านปางคล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านปางโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านวังสีสด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านสระเพลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองตะกู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย(สีคิ้ว) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านมะค่างาม 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านซับน้อย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหินดาด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโคกมะกอก 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านบุตาสง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
115 โรงเรียนบ้านห้วยลุง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหัวป้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนประชานุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนเสมาวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนโค้งยางวิทยา 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
126 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านซับหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านสอยดาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านสายชนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านหนองตอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านเขาวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโศกแจ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ(สูงเนิน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
145 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านหนองแวง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโนนรัง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองโอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสูงเนิน) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
157 โรงเรียนโป่งกะสัง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
158 โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านหนองเลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
163 โรงเรียนวัดบันไดม้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
164 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
165 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนเจซีโคราชอนุสรณ์ 1 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
169 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
170 โรงเรียนพฤกษาวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
171 โรงเรียนธานทิพย์ศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
172 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
173 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
174 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]