ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.50 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน