ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านระเริง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 51 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 41 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน