ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 61.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 56.50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 55.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 49 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 49 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 49 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 46 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน