ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
6 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน