ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งจาน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 8  
12 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน