ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน