ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.63 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 71.25 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน