ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน