ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบ่อปลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน