ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
12 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  
13 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน