ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
9 โรงเรียนบ้านดอนกรูด สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน