ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน