ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน