ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซับสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.72 เงิน 5  
7 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.72 เงิน 5  
8 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 54.56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 45.44 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 18.17 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 18.17 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 18.17 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองรัง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน