ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.08 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมาบกราด สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองต้อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.08 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเมา สพป. นครราชสีมา เขต 3 73.25 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน