ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 58 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 28 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 3 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 20 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน