ด่วน เรื่องการพิมพ์บัตรประจำตัว
ขออนุญาตปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวก่อน สำหรับโรงเรีียนที่ยังไม่ได้พิมพ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับพื้นหลังบัตรให้มีขนาดพอดี และดำเนินการกรอกข้อมูลสนามแข่งขันแต่ละกิจกรรม โรงเรียนสามารถเข้าพิมพ์ได้ตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปครับ
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 10:53 น.