เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง 6
7 วัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.20 ทอง 5
6 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 6
7 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4
5 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 4
6 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.33 เงิน 6
7 บ้านพนาหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 750
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม
4 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -
5 บ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 197
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมาบตะโกเอน สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 4
5 บ้านพุปลาไหล สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 5
6 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 162
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 185
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 4
5 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 5
6 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6
7 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 7
8 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 167
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 177
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพุปลาไหล สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 4
5 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 4
6 บ้านเขาพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 6
7 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 62 ทองแดง 7
8 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 175
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 135
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4
6 บ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 6
7 วัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 6
8 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 8
9 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 9
10 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 10
11 บ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสาริกา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4
5 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.83 ทอง ชนะเลิศ
2 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.83 ทอง 4
5 สะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.17 ทอง 5
6 บ้านหนองขนาก สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.67 เงิน 6
7 บ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 75.67 เงิน 7
8 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -
9 บ้านดอนกรูด สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 283
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 274
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 249
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 248
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโกรกสำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 4
5 ด่านอุดมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 5
6 บ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระผักโพด สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 4
5 ด่านอุดมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 5
6 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 7
8 บ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 8
9 วัดพรหมราช สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 9
10 บ้านบ่อปลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน