สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สะแกราชวิทยาคม 30 10 4 3 44
2 บ้านเมืองปักสามัคคี 29 14 3 4 46
3 บ้านไทยสามัคคี 26 7 8 2 41
4 ชุมชนบ้านเสิงสาง 22 3 3 3 28
5 ครบุรีวิทยา 19 4 1 1 24
6 อนุบาลสกุลจิตร 18 5 1 3 24
7 บ้านสุขไพบูลย์ 15 10 0 9 25
8 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 15 5 2 6 22
9 ชุมชนจระเข้หินฯ 15 5 0 0 20
10 บ้านบุไผ่ 14 4 3 0 21
11 บุญณดาวิทยา 13 6 0 4 19
12 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 13 4 0 0 17
13 บ้านลำนางแก้ว 12 7 2 6 21
14 บ้านศาลเจ้าพ่อ 12 4 2 0 18
15 ชุมชนบ้านตะขบ 12 2 0 3 14
16 บ้านซับก้านเหลือง 12 0 1 1 13
17 หนองนกเขียนสามัคคี 11 4 0 2 15
18 บ้านหนองหินโคน 10 6 0 0 16
19 วัดพรหมราช 10 5 1 2 16
20 บ้านกุดโบสถ์ 10 4 5 1 19
21 บ้านหนองแคทราย 10 1 1 1 12
22 บ้านมาบกราด 10 0 2 2 12
23 ป่าไม้อุทิศ 2 9 5 1 1 15
24 เจียรวนนท์อุทิศ 2 9 4 5 3 18
25 บ้านหนองแดง 9 4 0 0 13
26 อาจวิทยาคาร 9 2 3 1 14
27 ท้าวสุรนารี(2521) 9 1 1 0 11
28 บ้านแชะ 8 7 0 3 15
29 บ้านบุเจ้าคุณ 8 5 1 2 14
30 บ้านดอนแสนสุข 8 5 0 0 13
31 บ้านปลายดาบ 8 3 2 5 13
32 บ้านโนนสาวเอ้ 8 3 0 2 11
33 บ้านทรัพย์เจริญ 8 2 2 2 12
34 บ้านระเริง 8 2 2 0 12
35 บ้านหนองโบสถ์ 8 0 0 1 8
36 บ้านโนนสมบูรณ์ 7 3 0 2 10
37 บ้านทุ่งแขวน 7 2 0 0 9
38 บ้านสระตะเคียน 7 1 1 3 9
39 วัดโพธินิมิตร 7 0 0 3 7
40 บ้านสันติสุข 7 0 0 1 7
41 มารีย์ธงชัย 7 0 0 0 7
42 วัดใหม่สำโรง 6 2 1 2 9
43 บ้านไผ่ 6 2 1 0 9
44 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 6 1 5 5 12
45 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 1 2 0 9
46 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 6 1 1 3 8
47 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 6 1 1 1 8
48 สามัคคีประชาสรรค์ 6 1 0 0 7
49 ธงชัยเหนือวิทยา 6 0 3 5 9
50 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 6 0 1 0 7
51 บ้านลำเพียก 6 0 0 0 6
52 สกัดนาควิทยา 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองใหญ่ 5 5 0 2 10
54 บ้านน้ำซับ 5 5 0 0 10
55 บ้านท่าเยี่ยม 5 2 1 0 8
56 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 5 2 0 0 7
57 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 5 1 0 1 6
58 บ้านสระผักโพด 5 1 0 1 6
59 บ้านโคกสำราญ 5 0 0 1 5
60 บ้านมาบตะโกเอน 5 0 0 1 5
61 บ้านคลองสาริกา 4 5 0 0 9
62 อนุศาสน์วิทยา 4 4 0 0 8
63 วัดหลุมข้าว 4 4 0 0 8
64 เหรียญทองวิทยา 4 3 3 4 10
65 บ้านราษฎร์พัฒนา 4 3 3 1 10
66 วัดไม้เสี่ยว 4 3 0 2 7
67 บ้านบุหว้าสามัคคี 4 3 0 0 7
68 บ้านกลาง 4 2 1 0 7
69 บ้านบะใหญ่ 4 2 1 0 7
70 บ้านพัดทะเล 4 1 1 0 6
71 ตะแบกวิทยา 4 1 0 3 5
72 บ้านเก่าปอแดง 4 1 0 3 5
73 บ้านหนองหิน 4 1 0 2 5
74 บ้านวังหมี 4 1 0 1 5
75 ด่านอุดมวิทยา 4 1 0 1 5
76 บ้านหนองขนาก 4 1 0 1 5
77 บ้านปางไม้ 4 1 0 0 5
78 บ้านสมบัติเจริญ 4 0 1 1 5
79 บ้านหนองโสมง 4 0 0 2 4
80 บ้านบ่อปลา 4 0 0 1 4
81 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 0 0 0 4
82 บ้านสระว่านพระยา 4 0 0 0 4
83 บ้านคลองกุ่ม 4 0 0 0 4
84 สายมิตรปักธงชัย7 4 0 0 0 4
85 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 3 7 0 0 10
86 จอมทองวิทยา 3 6 1 5 10
87 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 3 4 2 0 9
88 บ้านหนองโสน 3 4 2 0 9
89 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 3 4 0 2 7
90 บ้านหนองสนวน 3 2 1 2 6
91 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 3 2 1 1 6
92 บ้านไชยวาล 3 2 0 1 5
93 บ้านสระประทีป 3 2 0 0 5
94 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 3 1 1 0 5
95 บ้านพนาหนองหิน 3 1 1 0 5
96 บ้านคลองทราย 3 1 0 1 4
97 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 1 0 0 4
98 บ้านโคกใบบัว 3 1 0 0 4
99 จตุคามวิทยาคม 3 0 1 0 4
100 แหลมรวกบำรุง 3 0 1 0 4
101 บ้านโคกสะอาด 3 0 1 0 4
102 บ้านโป่งสามัคคี 3 0 0 1 3
103 บ้านคลองสะท้อน 3 0 0 0 3
104 บ้านโคกโจด 3 0 0 0 3
105 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 2 4 0 2 6
106 บ้านหนองตะแบก 2 3 1 4 6
107 ม่วงแก้ววิทยาคาร 2 3 1 1 6
108 บ้านโคกสันติสุข 2 3 1 1 6
109 บ้านคลองทุเรียน 2 3 0 0 5
110 บ้านน้อย 2 2 1 2 5
111 บ้านโนนเหลื่อม 2 2 1 0 5
112 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 2 2 0 1 4
113 บ้านโคกไม้งาม 2 1 1 1 4
114 บ้านหนองไม้สัก 2 1 0 1 3
115 วัดทุ่งจาน 2 1 0 0 3
116 บ้านหนองไทร 2 1 0 0 3
117 วัดโคกสระน้อย 2 0 1 0 3
118 บ้านคลองหินร่อง 2 0 1 0 3
119 บ้านใหญ่ 2 0 0 2 2
120 บ้านหนองกก 2 0 0 1 2
121 บ้านหนองเสือบอง 2 0 0 1 2
122 หนองไผ่วิทยา 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
124 ไผ่สีสุก 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองสองห้อง 1 2 1 0 4
126 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
127 วัดศีรษะกระบือ 1 1 2 0 4
128 บ้านซับไทรทอง 1 1 1 1 3
129 บ้านลำไซกง 1 1 1 0 3
130 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 1 1 1 0 3
131 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 1 0 1 2
132 บ้านโพนทราย 1 1 0 1 2
133 แสนยวิทยาภูมิ 1 1 0 0 2
134 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
135 บ้านยางกระทุง 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองต้อ 1 1 0 0 2
137 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 0 0 2
138 บ้านไทรงาม 1 0 2 1 3
139 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 0 1 1 2
140 บ้านเทพนิมิต 1 0 1 0 2
141 บ้านหนองหลักศิลา 1 0 0 2 1
142 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 2 1
143 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 0 0 1 1
144 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 0 1
145 บ้านซับสะเดา 1 0 0 0 1
146 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 0 1
147 บ้านบุหัวช้าง 1 0 0 0 1
148 บ้านบุตะโก 1 0 0 0 1
149 บ้านโกรกหว้า 1 0 0 0 1
150 บ้านไร่แหลมทอง 1 0 0 0 1
151 รักเมืองไทย 1 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 0 1
153 วัดบ้านพร้าว 1 0 0 0 1
154 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองนมนาง 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
157 บ้านหน้ากลองวิทยา 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
159 วัดมกุฎไทยาราม 1 0 0 0 1
160 วัดหงษ์ 1 0 0 0 1
161 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 0 0 0 1
162 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 3 1 0 4
163 บ้านพุปลาไหล 0 3 0 1 3
164 บ้านวังหิน 0 3 0 0 3
165 บ้านหนองล้างช้าง 0 2 0 0 2
166 บ้านโกรกสำโรง 0 1 2 0 3
167 บ้านคลองเตย 0 1 1 0 2
168 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 1 1 0 2
169 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 1 0 2 1
170 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองรัง 0 1 0 0 1
172 บ้านดอนกรูด 0 1 0 0 1
173 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
174 บ้านซับเต่า 0 1 0 0 1
175 บ้านเขาพญาปราบ 0 0 1 0 1
176 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
177 ภูริตา 0 0 0 0 0
รวม 828 320 119 170 1,267