สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สะแกราชวิทยาคม 28 9 3 3 40
2 บ้านไทยสามัคคี 24 7 8 2 39
3 บ้านเมืองปักสามัคคี 22 12 3 4 37
4 ชุมชนบ้านเสิงสาง 20 3 2 1 25
5 อนุบาลสกุลจิตร 18 5 1 3 24
6 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 14 4 2 6 20
7 บุญณดาวิทยา 13 6 0 4 19
8 ชุมชนจระเข้หินฯ 13 4 0 0 17
9 บ้านสุขไพบูลย์ 12 9 0 8 21
10 บ้านลำนางแก้ว 12 7 2 6 21
11 บ้านศาลเจ้าพ่อ 11 4 2 0 17
12 บ้านบุไผ่ 11 4 2 0 17
13 ครบุรีวิทยา 11 3 1 1 15
14 บ้านซับก้านเหลือง 11 0 1 1 12
15 บ้านหนองหินโคน 10 6 0 0 16
16 หนองนกเขียนสามัคคี 10 4 0 2 14
17 ชุมชนบ้านตะขบ 10 2 0 3 12
18 บ้านหนองแคทราย 10 1 1 1 12
19 บ้านมาบกราด 10 0 2 2 12
20 บ้านหนองแดง 9 3 0 0 12
21 อาจวิทยาคาร 9 2 3 1 14
22 บ้านแชะ 8 7 0 2 15
23 บ้านบุเจ้าคุณ 8 5 1 2 14
24 วัดพรหมราช 8 5 1 2 14
25 บ้านระเริง 8 2 2 0 12
26 ป่าไม้อุทิศ 2 7 5 1 1 13
27 บ้านปลายดาบ 7 2 2 5 11
28 บ้านทุ่งแขวน 7 2 0 0 9
29 ท้าวสุรนารี(2521) 7 1 1 0 9
30 บ้านสันติสุข 7 0 0 1 7
31 มารีย์ธงชัย 7 0 0 0 7
32 เจียรวนนท์อุทิศ 2 6 4 5 3 15
33 บ้านโนนสาวเอ้ 6 2 0 2 8
34 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 6 1 5 5 12
35 บ้านสระตะเคียน 6 1 1 3 8
36 บ้านท่าวังไทรสามัคคี 6 1 1 3 8
37 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 6 1 1 1 8
38 ธงชัยเหนือวิทยา 6 0 2 5 8
39 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 6 0 1 0 7
40 บ้านลำเพียก 6 0 0 0 6
41 บ้านหนองใหญ่ 5 5 0 2 10
42 บ้านกุดโบสถ์ 5 4 4 1 13
43 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 5 1 0 1 6
44 สามัคคีประชาสรรค์ 5 1 0 0 6
45 บ้านหนองโบสถ์ 5 0 0 1 5
46 บ้านดอนแสนสุข 4 5 0 0 9
47 บ้านหนองตะเข้หนองตูม 4 4 0 0 8
48 อนุศาสน์วิทยา 4 4 0 0 8
49 วัดหลุมข้าว 4 4 0 0 8
50 เหรียญทองวิทยา 4 3 3 4 10
51 วัดไม้เสี่ยว 4 3 0 2 7
52 วัดใหม่สำโรง 4 2 1 2 7
53 บ้านกลาง 4 2 1 0 7
54 บ้านบะใหญ่ 4 2 1 0 7
55 บ้านไผ่ 4 2 1 0 7
56 บ้านเก่าปอแดง 4 1 0 3 5
57 บ้านหนองหิน 4 1 0 2 5
58 บ้านวังหมี 4 1 0 1 5
59 บ้านปางไม้ 4 1 0 0 5
60 บ้านสมบัติเจริญ 4 0 1 1 5
61 วัดโพธินิมิตร 4 0 0 3 4
62 บ้านโคกสำราญ 4 0 0 1 4
63 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 0 0 0 4
64 บ้านสระว่านพระยา 4 0 0 0 4
65 บ้านคลองกุ่ม 4 0 0 0 4
66 สายมิตรปักธงชัย7 4 0 0 0 4
67 บ้านบ่อปลา 4 0 0 0 4
68 จอมทองวิทยา 3 6 1 5 10
69 บ้านหนองโสน 3 4 2 0 9
70 บ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 3 4 0 2 7
71 บ้านราษฎร์พัฒนา 3 3 3 1 9
72 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 3 0 2 6
73 บ้านคลองสาริกา 3 3 0 0 6
74 บ้านทรัพย์เจริญ 3 2 2 2 7
75 บ้านหนองสนวน 3 2 1 2 6
76 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 3 2 1 1 6
77 บ้านไชยวาล 3 2 0 1 5
78 บ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 3 2 0 0 5
79 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 1 2 0 6
80 มูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 3 1 1 0 5
81 บ้านพนาหนองหิน 3 1 1 0 5
82 ตะแบกวิทยา 3 1 0 3 4
83 บ้านคลองทราย 3 1 0 1 4
84 บ้านสระผักโพด 3 1 0 1 4
85 บ้านหนองใหญ่พัฒนา 3 1 0 0 4
86 บ้านโคกใบบัว 3 1 0 0 4
87 บ้านพัดทะเล 3 1 0 0 4
88 จตุคามวิทยาคม 3 0 1 0 4
89 แหลมรวกบำรุง 3 0 1 0 4
90 บ้านโคกสะอาด 3 0 1 0 4
91 บ้านโป่งสามัคคี 3 0 0 1 3
92 บ้านมาบตะโกเอน 3 0 0 1 3
93 บ้านหนองขนาก 3 0 0 1 3
94 บ้านคลองสะท้อน 3 0 0 0 3
95 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 2 5 0 0 7
96 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 2 4 0 2 6
97 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 2 3 2 0 7
98 บ้านหนองตะแบก 2 3 1 4 6
99 ม่วงแก้ววิทยาคาร 2 3 1 1 6
100 บ้านบุหว้าสามัคคี 2 3 0 0 5
101 บ้านคลองทุเรียน 2 3 0 0 5
102 บ้านน้อย 2 2 1 2 5
103 บ้านโนนเหลื่อม 2 2 1 0 5
104 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 2 2 0 1 4
105 บ้านสระประทีป 2 2 0 0 4
106 บ้านท่าเยี่ยม 2 1 1 0 4
107 บ้านหนองไม้สัก 2 1 0 1 3
108 วัดทุ่งจาน 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองไทร 2 1 0 0 3
110 วัดโคกสระน้อย 2 0 1 0 3
111 บ้านคลองหินร่อง 2 0 1 0 3
112 ด่านอุดมวิทยา 2 0 0 1 2
113 บ้านหนองเสือบอง 2 0 0 1 2
114 บ้านโคกโจด 2 0 0 0 2
115 หนองไผ่วิทยา 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองตาด 2 0 0 0 2
117 สกัดนาควิทยา 2 0 0 0 2
118 ไผ่สีสุก 2 0 0 0 2
119 บ้านโคกสันติสุข 1 3 1 1 5
120 บ้านหนองสองห้อง 1 2 0 0 3
121 บ้านหนองเมา 1 2 0 0 3
122 วัดศีรษะกระบือ 1 1 2 0 4
123 บ้านซับไทรทอง 1 1 1 1 3
124 บ้านลำไซกง 1 1 1 0 3
125 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 1 0 1 2
126 บ้านโพนทราย 1 1 0 1 2
127 แสนยวิทยาภูมิ 1 1 0 0 2
128 บ้านราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
129 บ้านยางกระทุง 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองต้อ 1 1 0 0 2
131 อนุบาลบัณฑิตน้อย2 1 1 0 0 2
132 บ้านไทรงาม 1 0 2 1 3
133 หนองชุมแสงศรัทธาคาร 1 0 1 1 2
134 บ้านเทพนิมิต 1 0 1 0 2
135 บ้านหนองหลักศิลา 1 0 0 2 1
136 บ้านใหญ่ 1 0 0 2 1
137 บ้านหนองโสมง 1 0 0 2 1
138 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 1 1
139 บ้านห้วยน้ำเค็ม 1 0 0 1 1
140 บ้านคลองใบพัด 1 0 0 0 1
141 บ้านซับสะเดา 1 0 0 0 1
142 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 0 1
143 บ้านบุหัวช้าง 1 0 0 0 1
144 บ้านบุตะโก 1 0 0 0 1
145 บ้านไร่แหลมทอง 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองแฟบ 1 0 0 0 1
147 วัดบ้านพร้าว 1 0 0 0 1
148 บ้านบุยายแลบ 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองกก 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองนมนาง 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองแวง 1 0 0 0 1
152 บ้านหน้ากลองวิทยา 1 0 0 0 1
153 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0 0 1
154 วัดมกุฎไทยาราม 1 0 0 0 1
155 วัดหงษ์ 1 0 0 0 1
156 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 0 0 0 1
157 บ้านบุตาโฮ โนนกลาง 0 3 1 0 4
158 บ้านวังหิน 0 3 0 0 3
159 บ้านหนองล้างช้าง 0 2 0 0 2
160 บ้านน้ำซับ 0 2 0 0 2
161 บ้านโคกไม้งาม 0 1 1 1 2
162 บ้านคลองเตย 0 1 1 0 2
163 บ้านตะกุดโนนระเวียง 0 1 1 0 2
164 บ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 0 1 1 0 2
165 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0 1 0 2 1
166 บ้านพุปลาไหล 0 1 0 1 1
167 บ้านดอนแขวนประชานุกูล 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองรัง 0 1 0 0 1
169 บ้านคลองบง 0 1 0 0 1
170 บ้านซับเต่า 0 1 0 0 1
171 บ้านดอนกรูด 0 1 0 0 1
172 บ้านโกรกสำโรง 0 0 2 0 2
173 สวนหมากสงเคราะห์ 0 0 0 1 0
174 ภูริตา 0 0 0 0 0
รวม 696 296 111 163 1,266