หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 52 30 63.83% 10 21.28% 4 8.51% 3 6.38% 47
2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 51 29 58% 14 28% 3 6% 4 8% 50
3 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 43 26 60.47% 7 16.28% 8 18.6% 2 4.65% 43
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 34 22 70.97% 3 9.68% 3 9.68% 3 9.68% 31
5 โรงเรียนครบุรีวิทยา 25 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
6 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 27 18 66.67% 5 18.52% 1 3.7% 3 11.11% 27
7 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 36 15 44.12% 10 29.41% 0 0% 9 26.47% 34
8 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 35 15 53.57% 5 17.86% 2 7.14% 6 21.43% 28
9 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ 21 15 75% 5 25% 0 0% 0 0% 20
10 โรงเรียนบ้านบุไผ่ 25 14 66.67% 4 19.05% 3 14.29% 0 0% 21
11 โรงเรียนบุญณดาวิทยา 23 13 56.52% 6 26.09% 0 0% 4 17.39% 23
12 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 28 12 44.44% 7 25.93% 2 7.41% 6 22.22% 27
14 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
15 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 17 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
16 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 18 12 85.71% 0 0% 1 7.14% 1 7.14% 14
17 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 19 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
18 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 16 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนวัดพรหมราช 18 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 21 10 50% 4 20% 5 25% 1 5% 20
21 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 15 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านมาบกราด 15 10 71.43% 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 14
23 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 23 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 3 14.29% 21
25 โรงเรียนบ้านหนองแดง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนอาจวิทยาคาร 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านแชะ 23 8 44.44% 7 38.89% 0 0% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ 16 8 50% 5 31.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 15 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
31 โรงเรียนบ้านปลายดาบ 18 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 5 27.78% 18
32 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 18 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
34 โรงเรียนบ้านระเริง 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
37 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 12 7 58.33% 1 8.33% 1 8.33% 3 25% 12
39 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
40 โรงเรียนบ้านสันติสุข 9 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนมารีย์ธงชัย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านไผ่ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 17 6 35.29% 1 5.88% 5 29.41% 5 29.41% 17
45 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
47 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา 14 6 42.86% 0 0% 3 21.43% 5 35.71% 14
50 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านลำเพียก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนสกัดนาควิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านบุมะค่า (ชาวไร่สามัคคี) 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านสระผักโพด 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 11 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนวัดหลุมข้าว 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
63 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
64 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา 14 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 14
65 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านกลาง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านพัดทะเล 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 10 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
72 โรงเรียนตะแบกวิทยา 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านวังหมี 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านปางไม้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองโสมง 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
80 โรงเรียนบ้านบ่อปลา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 11 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 10
86 โรงเรียนจอมทองวิทยา 15 3 20% 6 40% 1 6.67% 5 33.33% 15
87 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฏร์บำรุง) 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านหนองสนวน 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
91 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 9 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านไชยวาล 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านสระประทีป 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านคลองทราย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโคกโจด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
106 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 10 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
107 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านน้อย 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
111 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนวัดทุ่งจาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านใหญ่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
120 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองกก 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนไผ่สีสุก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านหนองเมา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านลำไซกง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านโพนทราย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านยางกระทุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองต้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย2 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนแสนยวิทยาภูมิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านไทรงาม 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
139 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
143 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านซับสะเดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านบุตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนรักเมืองไทย 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดหงษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ โนนกลาง 8 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
163 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านคลองเตย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองรัง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านดอนกรูด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านซับเต่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนภูริตา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]