หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 521 7 ต.ค. 2559
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 522 7 ต.ค. 2559
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 523 7 ต.ค. 2559
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 511 7 ต.ค. 2559
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 52 7 ต.ค. 2559
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 513 7 ต.ค. 2559
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 524 7 ต.ค. 2559
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 5 ตึกสีเขียว ชั้น 2 ห้อง 525 7 ต.ค. 2559
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร หอประชุม 7 ต.ค. 2559
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร หอประชุม 7 ต.ค. 2559
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคารอนุบาล เวทีปฐมวัย 7 ต.ค. 2559
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงอาหาร 300 ที่ 7 ต.ค. 2559
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สวนป่า ลานปฏิบัติธรรม 7 ต.ค. 2559
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร หอ้งประชุมอาคารศรีสุวรรณวงศ์ ตึกสีม่วง ชั้น 2 7 ต.ค. 2559
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง 827 7 ต.ค. 2559
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง 828 7 ต.ค. 2559
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 6 ตึกสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 634 7 ต.ค. 2559
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 6 ตึกสีส้ม ชั้น 3 ห้อง 635 7 ต.ค. 2559
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]