หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 3 ห้อง เต้นบริเวณหน้าอาคาร 3 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 3 ห้อง เต้นบริเวณหน้าอาคาร 3 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 3 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 3 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 3 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 1 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 1 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 1 ห้อง บริเวณชั้นบน อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 2 ห้อง บริเวณอาคาร 2 ชั้นบน 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 4 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 4 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา หอประชุม 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา หอประชุม 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา หอประชุม 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา หอประชุม 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 2 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา อาคาร 2 ห้อง บริเวณชั้นล่าง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]