หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร,โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ,โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา,โรงเรียนมารีย์ธงชัยและศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนตุลาคม 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 7 ต.ค. 2559 09.00-11.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อาคาร มัธยมศึกษา ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ (มัธยม) 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อกรรมการกำหนดในห้องแข่งขัน
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคารศรีสุวรรณวงศ์ ชั้น 2 ห้อง 421 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อาคาร มัธยมศึกษา ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ (มัธยม) 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อาคาร มัธยมศึกษา ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ (มัธยม) 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อาคาร มัธยมศึกษา ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ (มัธยม) 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00 หัวข้อ แข่งขัน 1.Unseen korat 2.พระมหากษัตริย์ไทย 3.พลังงานทดแทน จับสลากก่อนแข่งขัน
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่dith8467@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]