คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน ชนะเลิศ
2 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 65.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 59.25 เข้าร่วม 4
5 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 55 เข้าร่วม 5
6 บ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 24 เข้าร่วม 6
7 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 22 เข้าร่วม 7
8 บ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 20.50 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 19.50 เข้าร่วม 9
10 บ้านหัวทำนบ สพป. นครราชสีมา เขต 2 19.50 เข้าร่วม 9
11 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 18.50 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 7 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 22 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 9 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 9 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 9 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 8 เข้าร่วม 6
7 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 7 เข้าร่วม 7
8 บ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 7 เข้าร่วม 7
9 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 7 เข้าร่วม 7
10 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 6 เข้าร่วม 10
11 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 6 เข้าร่วม 10
12 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 66 ทองแดง 4
5 บ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 5
6 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 5
7 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 8
9 บ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 59 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 57 เข้าร่วม 10
11 เสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 55 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 4
5 เทเรซาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 5
6 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 73 เงิน 5
7 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 7
8 บ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 8
9 บ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 9
10 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 10
12 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 12
13 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 12
14 วัดหินมงคล สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 12
15 บ้านโนนปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 15
16 บ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 007
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 5
6 วัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 5
7 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 57 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 8
9 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 8
10 บ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 8
11 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 8
12 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 53 เข้าร่วม 8
13 ชุมชนพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 47 เข้าร่วม 13
14 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 47 เข้าร่วม 13
15 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 47 เข้าร่วม 13
16 วัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 47 เข้าร่วม 13
17 บ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 43 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64 ทองแดง 4
5 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 18 เข้าร่วม 5
6 บ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 18 เข้าร่วม 5
7 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 14 เข้าร่วม 7
8 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 12 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 10 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 10 เข้าร่วม 9
11 บ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม
12 บ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 0 เข้าร่วม
13 บ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 4
5 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 5
6 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านโนนตาพรม สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 7
9 บ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 9
10 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 10
11 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 10
12 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 12
13 วัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 59 เข้าร่วม 13
14 บ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 2 56 เข้าร่วม 14
15 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 55 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 42 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปอพราน สพป. นครราชสีมา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 738
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.33 ทอง 4
5 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 5
7 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.33 เงิน 7
8 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
3 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เก้งเต็ก สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 5
6 บ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 739
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 096
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 4
5 บ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 5
6 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 63 ทองแดง 5
7 บ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 7
8 บ้านโนนตาพรม สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 8
9 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 9
10 บ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 59 เข้าร่วม 10
11 ชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 58 เข้าร่วม 11
12 บ้านหนองชุมแสง สพป. นครราชสีมา เขต 2 51 เข้าร่วม 12
13 บ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 49 เข้าร่วม 13
14 วัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 43 เข้าร่วม 14
15 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) สพป. นครราชสีมา เขต 2 42 เข้าร่วม 15
16 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 39 เข้าร่วม 16
17 บ้านสระซาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 38 เข้าร่วม 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 741
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 44 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 41 เข้าร่วม 5
6 บ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 41 เข้าร่วม 5
7 บ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 39 เข้าร่วม 7
8 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 38 เข้าร่วม 8
9 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 37 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 37 เข้าร่วม 9
11 บ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 35 เข้าร่วม 11
12 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 35 เข้าร่วม 11
13 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 31 เข้าร่วม 13
14 บ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 28 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 709
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 169
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 4
5 หนองพลวงพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านจอมศรี สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 6
7 บ้านดอนเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 7
8 บ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านเมืองพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 9
10 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 71 เงิน 10
11 บ้านถนนหัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 156
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.40 ทอง 4
5 บ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 5
6 บ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 6
7 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.20 ทอง 7
8 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 75.20 เงิน 8
9 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
10 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.50 ทอง 4
5 สมานมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 5
6 บ้านโนนพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.75 ทอง 6
7 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.25 ทอง 7
8 บ้านตะแกรง สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 8
9 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.50 ทอง 9
10 บ้านบึงไทย สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.25 ทอง 10
11 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.25 ทอง 10
12 บ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 12
13 วัดหินมงคล สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 13
14 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.25 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.20 ทอง 4
5 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.20 ทอง 4
6 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.80 ทอง 6
7 บ้านหนองนกเขา สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.40 ทอง 7
8 บ้านบึงไทย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.20 ทอง 8
9 สมานมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.20 ทอง 8
10 บ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.80 เงิน 10
11 บ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.40 เงิน 11
12 เทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.10 เงิน 12
13 บ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.60 เงิน 13
14 บ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
15 บ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 146
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.80 ทอง 4
5 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.80 ทอง 5
6 วัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.60 เงิน 6
7 บ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 77.40 เงิน 7
8 บ้านทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 2 74.60 เงิน 8
9 บ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -
10 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน