สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 11 12 13 36 32 11 1 1 44
2 บ้านหนองม่วงหวาน 7 7 8 22 26 13 4 5 43
3 เทียมนครวิทยา 6 5 2 13 21 7 2 4 30
4 บ้านหนองสะแก 6 4 3 13 14 5 1 4 20
5 บ้านหนองหัวแรด 5 8 3 16 20 11 6 1 37
6 บ้านสารภี 5 4 3 12 17 3 2 4 22
7 เสมาอุปถัมภ์ 5 4 0 9 18 3 1 1 22
8 บ้านท่าตะแบก 5 3 0 8 10 1 0 2 11
9 วัดหนองนา 5 0 1 6 9 3 2 0 14
10 บ้านหินดาด 4 3 3 10 13 1 4 1 18
11 บ้านท่าอ่าง 4 2 1 7 10 7 2 2 19
12 ชุมชนบ้านทับสวาย 4 2 1 7 8 2 1 5 11
13 บ้านหนองสาย 4 2 0 6 14 4 4 3 22
14 บ้านละลม 4 1 1 6 12 1 1 2 14
15 วัดหนองพลวง 4 0 3 7 8 8 0 4 16
16 บ้านบิง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 ชุมชนสว่างวิทยา 3 3 1 7 10 10 3 5 23
18 จักราชราษฎร์สามัคคี 3 2 2 7 13 4 2 3 19
19 บ้านพระพุทธ 3 2 0 5 8 1 0 0 9
20 บ้านโนนทอง 3 1 2 6 7 3 4 1 14
21 บ้านปอพราน 3 1 1 5 7 6 2 3 15
22 ชุมชนวัดรวง 3 1 1 5 6 3 1 0 10
23 บ้านหนองยาง 3 0 2 5 8 4 0 1 12
24 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 2 3 1 6 6 6 4 2 16
25 บ้านหนองบุนนาก 2 2 5 9 13 4 2 1 19
26 บ้านบึงพระ 2 2 0 4 2 4 3 2 9
27 บ้านหนองกก 2 1 2 5 6 3 1 1 10
28 บ้านสวนหอม 2 1 1 4 6 2 0 0 8
29 บ้านลุงเขว้า 2 1 1 4 4 3 2 2 9
30 บ้านพิชิตคเชนทร์ 2 0 2 4 5 2 0 0 7
31 ชาติวิทยา 2 0 1 3 7 4 4 1 15
32 บ้านกุดจอกใหญ่ 2 0 1 3 6 0 0 0 6
33 อำนวยศิลป์สารกิจ 2 0 1 3 3 3 0 0 6
34 สมานมิตรวิทยา 2 0 0 2 6 4 1 4 11
35 บ้านหนองไม้ไผ่ 2 0 0 2 5 1 0 2 6
36 บ้านหนองตะไก้ 2 0 0 2 4 9 1 2 14
37 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
38 บ้านหนองไทร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านด่านเกวียน 1 3 2 6 10 6 1 3 17
40 เก้งเต็ก 1 3 2 6 7 0 0 0 7
41 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1 2 3 6 9 0 2 0 11
42 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1 2 2 5 9 3 3 3 15
43 ชลประทานนาตลิ่งชัน 1 2 2 5 8 1 0 0 9
44 บ้านดอนเกตุ 1 2 2 5 6 2 1 1 9
45 วัดเหมสูง 1 2 1 4 6 2 0 3 8
46 บ้านซับตะคร้อ 1 2 1 4 5 3 0 1 8
47 บ้านกอกวิทยา 1 2 0 3 4 0 1 0 5
48 บ้านบุกระโทก 1 1 9 11 13 9 2 3 24
49 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 3 5 7 4 1 3 12
50 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1 1 3 5 7 2 1 3 10
51 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4 4 2 2 1 8
52 บ้านนาตะคุ 1 1 2 4 4 2 0 0 6
53 บ้านห้วยแคน 1 1 1 3 6 6 3 2 15
54 บ้านหลุ่งประดู่ 1 1 1 3 6 3 0 1 9
55 บ้านท่าลาดขาว 1 1 1 3 5 4 1 3 10
56 บ้านหนองนกเขา 1 1 0 2 9 0 2 1 11
57 บ้านตะโก 1 1 0 2 3 2 1 2 6
58 บ้านทุ่งหัวขวาน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
59 โนนตาวิทย์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
60 บ้านปรางค์ 1 0 2 3 5 1 1 0 7
61 บ้านหนองบอน 1 0 1 2 8 0 1 3 9
62 บ้านนาตาวงษ์ 1 0 1 2 6 3 1 1 10
63 บ้านละกอ 1 0 1 2 4 1 4 3 9
64 บ้านหินโคน 1 0 1 2 3 1 1 6 5
65 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 2 4 3 2 9
66 บ้านด่านพัฒนา 1 0 0 1 4 0 3 4 7
67 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
68 บ้านตะแกรง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
69 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านหนองบัวโคก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
71 บ้านหนองปรึก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
72 บ้านโนนปอแดง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
73 บ้านโคกพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 วัดกุดสวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านสว่างวิทยา 0 6 1 7 6 7 1 2 14
76 บ้านหนองม่วงใหญ่ 0 5 2 7 6 4 2 2 12
77 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 3 2 5 5 2 2 2 9
78 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 3 1 4 9 2 6 1 17
79 วัดหนองนกคุ่ม 0 3 1 4 8 0 3 1 11
80 บ้านกระทุ่มแท่น 0 2 0 2 3 1 0 0 4
81 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 3 4 9 2 2 2 13
82 บ้านท่าลี่ 0 1 1 2 6 5 6 3 17
83 บ้านพระนารายณ์ 0 1 1 2 4 4 1 2 9
84 บ้านหนองนกกวัก 0 1 1 2 1 0 1 2 2
85 บ้านสระมะค่า 0 1 0 1 3 0 2 0 5
86 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
87 วัดหนองจอก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
88 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 2 2 2 0 6
89 บ้านห้วยปอ 0 1 0 1 2 1 0 1 3
90 บ้านตะกุดเครือปลอก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 9 1 0 11
92 บ้านหัวทำนบ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
93 ชุมชนพลับพลา 0 1 0 1 1 2 1 2 4
94 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
95 บ้านแสนสุข 0 1 0 1 1 1 2 0 4
96 บ้านพระ 0 1 0 1 1 1 0 5 2
97 บ้านเมืองพลับพลา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
98 อนุบาลแสนสนุก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 0 2 0 1 2
100 ไทรทอง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
101 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 0 0 2 2 4 4 0 1 8
102 บ้านซ่าเลือด 0 0 2 2 3 0 0 0 3
103 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
104 บ้านหัวสะพาน 0 0 1 1 4 3 1 0 8
105 วัดหินมงคล 0 0 1 1 3 2 2 0 7
106 โคกวังวนวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
108 บ้านถนนหัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านโนนพฤกษ์ 0 0 0 0 4 1 3 0 8
110 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 3 4 1 2 8
111 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
112 บ้านโจด 0 0 0 0 3 2 1 0 6
113 บ้านเมืองรัง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
114 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
115 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 3 0 0 1 3
116 บ้านหนองขามน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 5 0 6 7
118 บ้านบึงไทย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
119 บ้านยอกขาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
120 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 2 1 2 1 5
121 ขามสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
122 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
123 วัดหนองบัวยอดแก้ว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
125 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 2 0 0 3 2
126 หนองพลวงพิทยา 0 0 0 0 2 0 0 3 2
127 บ้านโค้งกระโดน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
128 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
129 ชุมชนดอนไพล 0 0 0 0 1 2 2 0 5
130 บ้านคลองกลาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
131 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
132 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
133 บ้านท่าตะเคียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
134 บ้านหนองบัวกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านดะแลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านบึงทับปรางค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
139 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 เพชรมาตุคลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านบุวังหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดพะโค 0 0 0 0 0 3 1 2 4
149 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
150 บ้านหนองพลอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
151 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
152 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 บ้านตูม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองลูกควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองแมว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
162 บ้านกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านโคกพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 170 151 134 455 719 352 172 189 1,243