สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 15 12 13 40 36 11 1 1 48
2 บ้านหนองม่วงหวาน 7 7 8 22 26 13 4 5 43
3 บ้านห้วยแคน 7 1 1 9 12 6 3 2 21
4 เทียมนครวิทยา 6 5 2 13 21 7 2 4 30
5 บ้านสารภี 6 4 3 13 18 3 2 4 23
6 บ้านหนองสะแก 6 4 3 13 14 5 1 4 20
7 บ้านท่าตะแบก 6 3 0 9 11 1 0 2 12
8 ชุมชนบ้านทับสวาย 6 2 1 9 10 2 1 5 13
9 ชาติวิทยา 6 0 1 7 11 4 4 1 19
10 บ้านหนองหัวแรด 5 8 3 16 20 11 6 1 37
11 จักราชราษฎร์สามัคคี 5 4 2 11 16 4 3 3 23
12 เสมาอุปถัมภ์ 5 4 0 9 18 3 1 1 22
13 บ้านท่าลี่ 5 2 1 8 12 5 6 3 23
14 วัดหนองนา 5 0 1 6 9 3 2 0 14
15 บ้านหินดาด 4 3 3 10 13 1 4 1 18
16 บ้านท่าอ่าง 4 2 1 7 10 7 2 2 19
17 บ้านหนองสาย 4 2 0 6 14 4 4 3 22
18 บ้านพระพุทธ 4 2 0 6 9 1 0 0 10
19 บ้านละลม 4 1 1 6 12 1 1 2 14
20 วัดหนองพลวง 4 0 3 7 8 8 0 4 16
21 บ้านพิชิตคเชนทร์ 4 0 2 6 7 2 0 0 9
22 บ้านบิง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
23 ชุมชนสว่างวิทยา 3 3 1 7 10 10 3 5 23
24 บ้านโนนทอง 3 1 2 6 7 3 4 1 14
25 บ้านปอพราน 3 1 1 5 7 6 2 3 15
26 ชุมชนวัดรวง 3 1 1 5 6 3 1 0 10
27 บ้านหนองยาง 3 0 2 5 8 4 0 1 12
28 บ้านหนองม่วงใหญ่ 2 5 2 9 8 4 2 2 14
29 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 2 3 1 6 6 6 4 2 16
30 บ้านหนองบุนนาก 2 2 5 9 13 4 2 1 19
31 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 2 2 3 7 10 0 2 0 12
32 วัดเหมสูง 2 2 1 5 7 2 0 3 9
33 บ้านซับตะคร้อ 2 2 1 5 6 3 0 1 9
34 บ้านกอกวิทยา 2 2 0 4 5 0 1 0 6
35 บ้านบึงพระ 2 2 0 4 2 4 3 2 9
36 บ้านหนองกก 2 1 2 5 6 3 1 1 10
37 บ้านหลุ่งประดู่ 2 1 1 4 7 3 0 1 10
38 บ้านสวนหอม 2 1 1 4 6 2 0 0 8
39 บ้านลุงเขว้า 2 1 1 4 4 3 2 2 9
40 บ้านหนองนกกวัก 2 1 1 4 3 0 1 2 4
41 บ้านแสนสุข 2 1 0 3 3 1 2 0 6
42 บ้านกุดจอกใหญ่ 2 0 1 3 6 0 0 0 6
43 อำนวยศิลป์สารกิจ 2 0 1 3 3 3 0 0 6
44 สมานมิตรวิทยา 2 0 0 2 6 4 1 4 11
45 บ้านหนองไม้ไผ่ 2 0 0 2 5 1 0 2 6
46 บ้านหนองตะไก้ 2 0 0 2 4 9 1 2 14
47 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
48 บ้านหนองไทร 2 0 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านด่านเกวียน 1 3 2 6 10 6 1 3 17
50 เก้งเต็ก 1 3 2 6 7 0 0 0 7
51 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 1 2 2 5 9 3 3 3 15
52 ชลประทานนาตลิ่งชัน 1 2 2 5 8 1 0 0 9
53 บ้านดอนเกตุ 1 2 2 5 6 2 1 1 9
54 บ้านบุกระโทก 1 1 9 11 13 9 2 3 24
55 ชลประทานบ้านกอโจด 1 1 3 5 7 4 1 3 12
56 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 1 1 3 5 7 2 1 3 10
57 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4 4 2 2 1 8
58 บ้านนาตะคุ 1 1 2 4 4 2 0 0 6
59 บ้านท่าลาดขาว 1 1 1 3 5 4 1 3 10
60 บ้านหนองนกเขา 1 1 0 2 9 0 2 1 11
61 บ้านตะโก 1 1 0 2 3 2 1 2 6
62 บ้านทุ่งหัวขวาน 1 1 0 2 3 2 0 0 5
63 บ้านห้วยปอ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
64 บ้านพระ 1 1 0 2 2 1 0 5 3
65 โนนตาวิทย์ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
66 บ้านปรางค์ 1 0 2 3 5 1 1 0 7
67 บ้านหนองบอน 1 0 1 2 8 0 1 3 9
68 บ้านนาตาวงษ์ 1 0 1 2 6 3 1 1 10
69 บ้านละกอ 1 0 1 2 4 1 4 3 9
70 บ้านหินโคน 1 0 1 2 3 1 1 6 5
71 บ้านหนองปรือ 1 0 1 2 2 4 3 2 9
72 บ้านโนนพฤกษ์ 1 0 0 1 5 1 3 0 9
73 บ้านโจด 1 0 0 1 4 2 1 0 7
74 บ้านด่านพัฒนา 1 0 0 1 4 0 3 4 7
75 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
76 บ้านตะแกรง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
77 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านหนองบัวโคก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองปรึก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
80 บ้านโนนปอแดง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
81 บ้านหนองพลอง 1 0 0 1 1 1 1 2 3
82 บ้านโคกพลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดกุดสวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านสว่างวิทยา 0 6 1 7 6 7 1 2 14
85 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 0 3 2 5 5 2 2 2 9
86 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 0 3 1 4 9 2 6 1 17
87 วัดหนองนกคุ่ม 0 3 1 4 8 0 3 1 11
88 บ้านกระทุ่มแท่น 0 2 0 2 3 1 0 0 4
89 บ้านหนองจระเข้หิน 0 1 3 4 9 2 2 2 13
90 บ้านพระนารายณ์ 0 1 1 2 4 4 1 2 9
91 บ้านสระมะค่า 0 1 0 1 3 0 2 0 5
92 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
93 วัดหนองจอก 0 1 0 1 2 3 0 0 5
94 รักชาติประชาบำรุง 0 1 0 1 2 2 2 0 6
95 บ้านตะกุดเครือปลอก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
96 เทเรซาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 9 1 0 11
97 บ้านหัวทำนบ 0 1 0 1 1 3 0 2 4
98 ชุมชนพลับพลา 0 1 0 1 1 2 1 2 4
99 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 0 1 0 1 1 2 0 0 3
100 บ้านเมืองพลับพลา 0 1 0 1 1 1 0 1 2
101 อนุบาลแสนสนุก 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 0 2 0 1 2
103 ไทรทอง 0 1 0 1 0 1 0 1 1
104 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 0 0 2 2 4 4 0 1 8
105 บ้านซ่าเลือด 0 0 2 2 3 0 0 0 3
106 บ้านดอนพราหมณ์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
107 บ้านหัวสะพาน 0 0 1 1 4 3 1 0 8
108 วัดหินมงคล 0 0 1 1 3 2 2 0 7
109 โคกวังวนวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
110 บ้านหลุ่งตะเคียน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
111 บ้านถนนหัก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 อรพิมพ์วิทยา 0 0 0 0 3 4 1 2 8
113 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
114 บ้านเมืองรัง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
115 บ้านใหม่ไทยเจริญ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
116 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 3 0 0 1 3
117 บ้านหนองขามน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 5 0 6 7
119 บ้านบึงไทย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
120 บ้านยอกขาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
121 สายมิตรหนองบุญมาก 11 0 0 0 0 2 1 2 1 5
122 ขามสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
123 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
124 วัดหนองบัวยอดแก้ว 0 0 0 0 2 1 1 0 4
125 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
126 บ้านจอมศรี 0 0 0 0 2 0 0 3 2
127 หนองพลวงพิทยา 0 0 0 0 2 0 0 3 2
128 บ้านโค้งกระโดน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
129 บ้านทองหลาง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
130 ชุมชนดอนไพล 0 0 0 0 1 2 2 0 5
131 บ้านคลองกลาง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
132 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
133 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
134 บ้านท่าตะเคียน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
135 บ้านหนองบัวกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
136 บ้านดะแลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านบึงทับปรางค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 อนุบาลสมปอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 รัฐการุณวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
140 บ้านคลองสารเพชร 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านสระซาง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
144 เพชรมาตุคลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านบุวังหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนขึ้ตุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 ภูทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดพะโค 0 0 0 0 0 3 1 2 4
150 บ้านโนนตาพรม 0 0 0 0 0 1 3 0 4
151 สมบูรณ์วัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
152 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
153 บ้านตูม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองลูกควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองแมว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
162 บ้านกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 บ้านโคกพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 214 154 134 502 765 352 173 189 1,290