สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 32 11 1 1 44
2 บ้านหนองม่วงหวาน 26 13 4 5 43
3 เทียมนครวิทยา 21 7 2 4 30
4 บ้านหนองหัวแรด 20 11 6 1 37
5 เสมาอุปถัมภ์ 18 3 1 1 22
6 บ้านสารภี 17 3 2 4 22
7 บ้านหนองสะแก 14 5 1 4 20
8 บ้านหนองสาย 14 4 4 3 22
9 บ้านบุกระโทก 13 9 2 3 24
10 จักราชราษฎร์สามัคคี 13 4 2 3 19
11 บ้านหนองบุนนาก 13 4 2 1 19
12 บ้านหินดาด 13 1 4 1 18
13 บ้านละลม 12 1 1 2 14
14 ชุมชนสว่างวิทยา 10 10 3 5 23
15 บ้านท่าอ่าง 10 7 2 2 19
16 บ้านด่านเกวียน 10 6 1 3 17
17 บ้านท่าตะแบก 10 1 0 2 11
18 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 9 3 3 3 15
19 วัดหนองนา 9 3 2 0 14
20 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 9 2 6 1 17
21 บ้านหนองจระเข้หิน 9 2 2 2 13
22 บ้านหนองนกเขา 9 0 2 1 11
23 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 9 0 2 0 11
24 วัดหนองพลวง 8 8 0 4 16
25 บ้านหนองยาง 8 4 0 1 12
26 ชุมชนบ้านทับสวาย 8 2 1 5 11
27 บ้านพระพุทธ 8 1 0 0 9
28 ชลประทานนาตลิ่งชัน 8 1 0 0 9
29 วัดหนองนกคุ่ม 8 0 3 1 11
30 บ้านหนองบอน 8 0 1 3 9
31 บ้านปอพราน 7 6 2 3 15
32 ชาติวิทยา 7 4 4 1 15
33 ชลประทานบ้านกอโจด 7 4 1 3 12
34 บ้านโนนทอง 7 3 4 1 14
35 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 7 2 1 3 10
36 เก้งเต็ก 7 0 0 0 7
37 บ้านสว่างวิทยา 6 7 1 2 14
38 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 6 6 4 2 16
39 บ้านห้วยแคน 6 6 3 2 15
40 บ้านท่าลี่ 6 5 6 3 17
41 บ้านหนองม่วงใหญ่ 6 4 2 2 12
42 สมานมิตรวิทยา 6 4 1 4 11
43 บ้านหนองกก 6 3 1 1 10
44 บ้านนาตาวงษ์ 6 3 1 1 10
45 ชุมชนวัดรวง 6 3 1 0 10
46 บ้านหลุ่งประดู่ 6 3 0 1 9
47 บ้านดอนเกตุ 6 2 1 1 9
48 วัดเหมสูง 6 2 0 3 8
49 บ้านสวนหอม 6 2 0 0 8
50 บ้านกุดจอกใหญ่ 6 0 0 0 6
51 บ้านท่าลาดขาว 5 4 1 3 10
52 บ้านซับตะคร้อ 5 3 0 1 8
53 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 5 2 2 2 9
54 บ้านพิชิตคเชนทร์ 5 2 0 0 7
55 บ้านปรางค์ 5 1 1 0 7
56 บ้านหนองไม้ไผ่ 5 1 0 2 6
57 บ้านหนองตะไก้ 4 9 1 2 14
58 บ้านพระนารายณ์ 4 4 1 2 9
59 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 4 4 0 1 8
60 บ้านลุงเขว้า 4 3 2 2 9
61 บ้านหัวสะพาน 4 3 1 0 8
62 บ้านหนองกระทุ่ม 4 2 2 1 8
63 บ้านนาตะคุ 4 2 0 0 6
64 บ้านละกอ 4 1 4 3 9
65 บ้านโนนพฤกษ์ 4 1 3 0 8
66 บ้านด่านพัฒนา 4 0 3 4 7
67 บ้านกอกวิทยา 4 0 1 0 5
68 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 4 0 1 0 5
69 บ้านบิง 4 0 0 0 4
70 อรพิมพ์วิทยา 3 4 1 2 8
71 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 3 1 0 7
72 อำนวยศิลป์สารกิจ 3 3 0 0 6
73 วัดหินมงคล 3 2 2 0 7
74 บ้านตะโก 3 2 1 2 6
75 บ้านโจด 3 2 1 0 6
76 บ้านเมืองรัง 3 2 0 1 5
77 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 2 0 0 5
78 บ้านตะแกรง 3 2 0 0 5
79 บ้านหินโคน 3 1 1 6 5
80 บ้านใหม่ไทยเจริญ 3 1 1 0 5
81 บ้านกระทุ่มแท่น 3 1 0 0 4
82 บ้านสระมะค่า 3 0 2 0 5
83 บ้านโนนสำราญ 3 0 1 0 4
84 บ้านโนนพะไล 3 0 0 1 3
85 บ้านซ่าเลือด 3 0 0 0 3
86 บ้านดอนพราหมณ์ 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 0 3
88 บ้านหนองขาม 2 5 0 6 7
89 บ้านบึงพระ 2 4 3 2 9
90 บ้านหนองปรือ 2 4 3 2 9
91 บ้านหนองไผ่ 2 3 0 0 5
92 วัดหนองจอก 2 3 0 0 5
93 บ้านบึงไทย 2 3 0 0 5
94 รักชาติประชาบำรุง 2 2 2 0 6
95 โคกวังวนวิทยา 2 2 0 0 4
96 บ้านยอกขาม 2 1 2 1 5
97 สายมิตรหนองบุญมาก 11 2 1 2 1 5
98 ขามสงเคราะห์ 2 1 1 0 4
99 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
100 วัดหนองบัวยอดแก้ว 2 1 1 0 4
101 บ้านห้วยปอ 2 1 0 1 3
102 โนนตาวิทย์ 2 1 0 0 3
103 บ้านตะกุดเครือปลอก 2 1 0 0 3
104 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 2 1 0 0 3
105 บ้านจอมศรี 2 0 0 3 2
106 หนองพลวงพิทยา 2 0 0 3 2
107 บ้านโค้งกระโดน 2 0 0 1 2
108 บ้านหนองไทร 2 0 0 0 2
109 บ้านตะคร้อ 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองบัวโคก 2 0 0 0 2
111 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 9 1 0 11
112 บ้านทองหลาง 1 3 1 1 5
113 บ้านหัวทำนบ 1 3 0 2 4
114 ชุมชนดอนไพล 1 2 2 0 5
115 ชุมชนพลับพลา 1 2 1 2 4
116 บ้านหนองปรึก 1 2 1 1 4
117 บ้านคลองกลาง 1 2 1 1 4
118 บ้านโคกสำโรง 1 2 0 1 3
119 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 2 0 0 3
120 บ้านดงพลอง 1 2 0 0 3
121 บ้านโนนปอแดง 1 1 2 0 4
122 บ้านแสนสุข 1 1 2 0 4
123 บ้านท่าตะเคียน 1 1 1 0 3
124 บ้านหนองบัวกลาง 1 1 1 0 3
125 บ้านพระ 1 1 0 5 2
126 บ้านเมืองพลับพลา 1 1 0 1 2
127 บ้านดะแลง 1 1 0 0 2
128 บ้านบึงทับปรางค์ 1 1 0 0 2
129 อนุบาลสมปอง 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองนกกวัก 1 0 1 2 2
131 รัฐการุณวิทยา 1 0 1 1 2
132 บ้านหลุ่งตะเคียน 1 0 1 0 2
133 บ้านคลองสารเพชร 1 0 0 1 1
134 บ้านสระซาง 1 0 0 1 1
135 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1
136 บ้านหนองชุมแสง 1 0 0 1 1
137 บ้านโคกพลวง 1 0 0 0 1
138 วัดกุดสวาย 1 0 0 0 1
139 อนุบาลแสนสนุก 1 0 0 0 1
140 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
141 เพชรมาตุคลา 1 0 0 0 1
142 บ้านบุวังหว้า 1 0 0 0 1
143 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนขึ้ตุ่น 1 0 0 0 1
145 ภูทองวิทยา 1 0 0 0 1
146 วัดพะโค 0 3 1 2 4
147 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 2 0 1 2
148 บ้านโนนตาพรม 0 1 3 0 4
149 บ้านหนองพลอง 0 1 1 2 2
150 สมบูรณ์วัฒนา 0 1 1 2 2
151 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 1 2
152 บ้านตูม 0 1 1 1 2
153 บ้านสวนปอ 0 1 1 0 2
154 ไทรทอง 0 1 0 1 1
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองลูกควาย 0 1 0 0 1
157 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
158 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 1 0 0 1
159 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 1 0 0 1
160 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองแมว 0 0 1 2 1
162 บ้านกรูด 0 0 1 0 1
163 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 1 0
164 บ้านโคกพระ 0 0 0 1 0
รวม 719 352 172 189 1,432