สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 36 11 1 1 48
2 บ้านหนองม่วงหวาน 26 13 4 5 43
3 เทียมนครวิทยา 21 7 2 4 30
4 บ้านหนองหัวแรด 20 11 6 1 37
5 บ้านสารภี 18 3 2 4 23
6 เสมาอุปถัมภ์ 18 3 1 1 22
7 จักราชราษฎร์สามัคคี 16 4 3 3 23
8 บ้านหนองสะแก 14 5 1 4 20
9 บ้านหนองสาย 14 4 4 3 22
10 บ้านบุกระโทก 13 9 2 3 24
11 บ้านหนองบุนนาก 13 4 2 1 19
12 บ้านหินดาด 13 1 4 1 18
13 บ้านห้วยแคน 12 6 3 2 21
14 บ้านท่าลี่ 12 5 6 3 23
15 บ้านละลม 12 1 1 2 14
16 ชาติวิทยา 11 4 4 1 19
17 บ้านท่าตะแบก 11 1 0 2 12
18 ชุมชนสว่างวิทยา 10 10 3 5 23
19 บ้านท่าอ่าง 10 7 2 2 19
20 บ้านด่านเกวียน 10 6 1 3 17
21 ชุมชนบ้านทับสวาย 10 2 1 5 13
22 อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 10 0 2 0 12
23 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 9 3 3 3 15
24 วัดหนองนา 9 3 2 0 14
25 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 9 2 6 1 17
26 บ้านหนองจระเข้หิน 9 2 2 2 13
27 บ้านพระพุทธ 9 1 0 0 10
28 บ้านหนองนกเขา 9 0 2 1 11
29 วัดหนองพลวง 8 8 0 4 16
30 บ้านหนองม่วงใหญ่ 8 4 2 2 14
31 บ้านหนองยาง 8 4 0 1 12
32 ชลประทานนาตลิ่งชัน 8 1 0 0 9
33 วัดหนองนกคุ่ม 8 0 3 1 11
34 บ้านหนองบอน 8 0 1 3 9
35 บ้านปอพราน 7 6 2 3 15
36 ชลประทานบ้านกอโจด 7 4 1 3 12
37 บ้านโนนทอง 7 3 4 1 14
38 บ้านหลุ่งประดู่ 7 3 0 1 10
39 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 7 2 1 3 10
40 วัดเหมสูง 7 2 0 3 9
41 บ้านพิชิตคเชนทร์ 7 2 0 0 9
42 เก้งเต็ก 7 0 0 0 7
43 บ้านสว่างวิทยา 6 7 1 2 14
44 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 6 6 4 2 16
45 สมานมิตรวิทยา 6 4 1 4 11
46 บ้านหนองกก 6 3 1 1 10
47 บ้านนาตาวงษ์ 6 3 1 1 10
48 ชุมชนวัดรวง 6 3 1 0 10
49 บ้านซับตะคร้อ 6 3 0 1 9
50 บ้านดอนเกตุ 6 2 1 1 9
51 บ้านสวนหอม 6 2 0 0 8
52 บ้านกุดจอกใหญ่ 6 0 0 0 6
53 บ้านท่าลาดขาว 5 4 1 3 10
54 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 5 2 2 2 9
55 บ้านโนนพฤกษ์ 5 1 3 0 9
56 บ้านปรางค์ 5 1 1 0 7
57 บ้านหนองไม้ไผ่ 5 1 0 2 6
58 บ้านกอกวิทยา 5 0 1 0 6
59 บ้านหนองตะไก้ 4 9 1 2 14
60 บ้านพระนารายณ์ 4 4 1 2 9
61 อนุบาลบ้ณฑิตน้อย 4 4 0 1 8
62 บ้านลุงเขว้า 4 3 2 2 9
63 บ้านหัวสะพาน 4 3 1 0 8
64 บ้านหนองกระทุ่ม 4 2 2 1 8
65 บ้านโจด 4 2 1 0 7
66 บ้านนาตะคุ 4 2 0 0 6
67 บ้านละกอ 4 1 4 3 9
68 บ้านด่านพัฒนา 4 0 3 4 7
69 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 4 0 1 0 5
70 บ้านบิง 4 0 0 0 4
71 อรพิมพ์วิทยา 3 4 1 2 8
72 บ้านกู่โกสีย์วิทยา 3 3 1 0 7
73 อำนวยศิลป์สารกิจ 3 3 0 0 6
74 วัดหินมงคล 3 2 2 0 7
75 บ้านตะโก 3 2 1 2 6
76 บ้านเมืองรัง 3 2 0 1 5
77 บ้านทุ่งหัวขวาน 3 2 0 0 5
78 บ้านตะแกรง 3 2 0 0 5
79 บ้านแสนสุข 3 1 2 0 6
80 บ้านหินโคน 3 1 1 6 5
81 บ้านใหม่ไทยเจริญ 3 1 1 0 5
82 บ้านห้วยปอ 3 1 0 1 4
83 บ้านกระทุ่มแท่น 3 1 0 0 4
84 บ้านสระมะค่า 3 0 2 0 5
85 บ้านหนองนกกวัก 3 0 1 2 4
86 บ้านโนนสำราญ 3 0 1 0 4
87 บ้านโนนพะไล 3 0 0 1 3
88 บ้านซ่าเลือด 3 0 0 0 3
89 บ้านดอนพราหมณ์ 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองขามน้อย 3 0 0 0 3
91 บ้านหนองขาม 2 5 0 6 7
92 บ้านบึงพระ 2 4 3 2 9
93 บ้านหนองปรือ 2 4 3 2 9
94 บ้านหนองไผ่ 2 3 0 0 5
95 วัดหนองจอก 2 3 0 0 5
96 บ้านบึงไทย 2 3 0 0 5
97 รักชาติประชาบำรุง 2 2 2 0 6
98 โคกวังวนวิทยา 2 2 0 0 4
99 บ้านยอกขาม 2 1 2 1 5
100 สายมิตรหนองบุญมาก 11 2 1 2 1 5
101 ขามสงเคราะห์ 2 1 1 0 4
102 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
103 วัดหนองบัวยอดแก้ว 2 1 1 0 4
104 บ้านพระ 2 1 0 5 3
105 โนนตาวิทย์ 2 1 0 0 3
106 บ้านตะกุดเครือปลอก 2 1 0 0 3
107 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 2 1 0 0 3
108 บ้านจอมศรี 2 0 0 3 2
109 หนองพลวงพิทยา 2 0 0 3 2
110 บ้านโค้งกระโดน 2 0 0 1 2
111 บ้านหนองไทร 2 0 0 0 2
112 บ้านตะคร้อ 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองบัวโคก 2 0 0 0 2
114 เทเรซาอุปถัมภ์ 1 9 1 0 11
115 บ้านทองหลาง 1 3 1 1 5
116 บ้านหัวทำนบ 1 3 0 2 4
117 ชุมชนดอนไพล 1 2 2 0 5
118 ชุมชนพลับพลา 1 2 1 2 4
119 บ้านหนองปรึก 1 2 1 1 4
120 บ้านคลองกลาง 1 2 1 1 4
121 บ้านโคกสำโรง 1 2 0 1 3
122 บ้านหนองบัวรองสามัคคี 1 2 0 0 3
123 บ้านดงพลอง 1 2 0 0 3
124 บ้านโนนปอแดง 1 1 2 0 4
125 บ้านหนองพลอง 1 1 1 2 3
126 บ้านท่าตะเคียน 1 1 1 0 3
127 บ้านหนองบัวกลาง 1 1 1 0 3
128 บ้านเมืองพลับพลา 1 1 0 1 2
129 บ้านดะแลง 1 1 0 0 2
130 บ้านบึงทับปรางค์ 1 1 0 0 2
131 อนุบาลสมปอง 1 1 0 0 2
132 รัฐการุณวิทยา 1 0 1 1 2
133 บ้านหลุ่งตะเคียน 1 0 1 0 2
134 บ้านคลองสารเพชร 1 0 0 1 1
135 บ้านสระซาง 1 0 0 1 1
136 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1
137 บ้านหนองชุมแสง 1 0 0 1 1
138 บ้านโคกพลวง 1 0 0 0 1
139 วัดกุดสวาย 1 0 0 0 1
140 อนุบาลแสนสนุก 1 0 0 0 1
141 บ้านถนนหัก 1 0 0 0 1
142 เพชรมาตุคลา 1 0 0 0 1
143 บ้านบุวังหว้า 1 0 0 0 1
144 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนขึ้ตุ่น 1 0 0 0 1
146 ภูทองวิทยา 1 0 0 0 1
147 วัดพะโค 0 3 1 2 4
148 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 0 2 0 1 2
149 บ้านโนนตาพรม 0 1 3 0 4
150 สมบูรณ์วัฒนา 0 1 1 2 2
151 บ้านหนองไผ่ 0 1 1 1 2
152 บ้านตูม 0 1 1 1 2
153 บ้านสวนปอ 0 1 1 0 2
154 ไทรทอง 0 1 0 1 1
155 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 0 0 1
156 บ้านหนองลูกควาย 0 1 0 0 1
157 บ้านใหม่สมบูรณ์ 0 1 0 0 1
158 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 0 1 0 0 1
159 อนุบาลบัณฑิตน้อย3 0 1 0 0 1
160 สายมิตรโชคชัย 3 0 0 3 0 3
161 บ้านหนองแมว 0 0 1 2 1
162 บ้านกรูด 0 0 1 0 1
163 บ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 0 0 0 1 0
164 บ้านโคกพระ 0 0 0 1 0
รวม 765 352 173 189 1,290