หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 002 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี 0 0 0
3 004 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 4 8 5
4 006 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 27 97 46
5 007 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 9 50 20
6 008 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 15 37 23
7 009 โรงเรียนชาติวิทยา 20 62 31
8 010 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 5 10 6
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 18 44 30
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 21 62 29
11 013 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 6 6 6
12 014 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 10 19 13
13 016 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 29 67 34
14 015 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 0 0 0
15 024 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 13 9
16 025 โรงเรียนบ้านกรูด 1 3 1
17 026 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 6 15 10
18 027 โรงเรียนบ้านกันผม 0 0 0
19 028 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 1 3 2
20 029 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 6 14 7
21 030 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 0 0 0
22 031 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 7 11 8
23 033 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 21 49 29
24 034 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 6 13 8
25 035 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 4 3
26 041 โรงเรียนบ้านจอมศรี 5 17 8
27 043 โรงเรียนบ้านช่องโค 0 0 0
28 044 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 10 31 16
29 045 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 3 9 6
30 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง 3 5 4
31 049 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 3 9 5
33 047 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 10 29 15
34 050 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 4 3
35 052 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 11 17 11
36 051 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 20 35 27
37 053 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 3 8 6
38 056 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 2 4 3
39 054 โรงเรียนบ้านตะแกรง 5 5 5
40 055 โรงเรียนบ้านตะโก 8 12 10
41 058 โรงเรียนบ้านตูม 3 5 3
42 057 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 13 26 13
43 059 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 11 2
44 060 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 15 9
46 068 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 5 13 9
47 062 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 3 5 5
48 063 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 16 21 18
49 065 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 13 25 16
50 066 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 26 90 43
51 067 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 22 41 30
52 064 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 11 25 13
53 069 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 6 12 7
54 070 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 12 21 12
55 081 โรงเรียนบ้านบิง 4 15 7
56 082 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 2 2 2
57 084 โรงเรียนบ้านบึงพระ 11 18 15
58 083 โรงเรียนบ้านบึงไทย 7 41 16
59 085 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 30 49 33
60 086 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1 3 1
61 087 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 17 14
62 088 โรงเรียนบ้านปอพราน 20 42 31
63 091 โรงเรียนบ้านพระ 8 14 10
64 089 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 11 23 17
65 090 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 11 46 17
66 092 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 9 35 19
67 095 โรงเรียนบ้านยอกขาม 7 16 12
68 096 โรงเรียนบ้านละกอ 12 30 18
69 097 โรงเรียนบ้านละลม 16 46 22
70 098 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 11 16 13
71 100 โรงเรียนบ้านสระซาง 2 4 2
72 102 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 5 11 9
73 101 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 2 1
74 099 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 4 3
75 103 โรงเรียนบ้านสวนปอ 2 3 2
76 104 โรงเรียนบ้านสวนหอม 8 27 15
77 105 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 17 46 27
78 106 โรงเรียนบ้านสารภี 27 60 42
79 109 โรงเรียนบ้านหนองกก 11 27 17
80 110 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 25 15
81 112 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 20 18
82 111 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 6 6
83 113 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 15 50 28
84 114 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
85 115 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2 8 5
86 117 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0
87 116 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 16 50 23
88 119 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 7 14 9
89 120 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 12 39 17
90 121 โรงเรียนบ้านหนองบอน 12 32 16
91 122 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 3 7 4
92 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 3 5 4
93 123 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 3 3
94 125 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 20 47 27
95 126 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 5 6 5
96 127 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 16 12
97 130 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 5 9 6
98 132 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
99 133 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 48 96 64
100 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 16 28 25
101 137 โรงเรียนบ้านหนองยาง 14 22 17
102 138 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 1 1 1
103 139 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 25 47 33
104 140 โรงเรียนบ้านหนองสาย 30 68 41
105 143 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 45 154 82
106 141 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 0 0 0
107 135 โรงเรียนบ้านหนองแมว 3 5 3
108 131 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0
109 142 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
110 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 9 6
111 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 18 8
112 129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 9 6
113 136 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 8 19 13
114 144 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 2 40 3
115 145 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 12 29 16
116 148 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 6 17 10
117 149 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 8 23 11
118 150 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 1 1
119 152 โรงเรียนบ้านหินดาด 21 71 35
120 151 โรงเรียนบ้านหินโคน 11 17 13
121 147 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 5 11 8
122 146 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 23 34 28
123 093 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 3 14 4
124 094 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 6 13 6
125 107 โรงเรียนบ้านแสนสุข 6 15 9
126 032 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 0 0 0
127 036 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1 1 1
128 037 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1 34 8
129 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 9 5
130 039 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 9 5
131 040 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 3 3 3
132 042 โรงเรียนบ้านโจด 7 12 10
133 071 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 3 2
134 072 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 4 10 5
135 073 โรงเรียนบ้านโนนทอง 19 33 23
136 074 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 0 0 0
137 075 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 4 7 6
138 076 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 9 14 10
139 077 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 4 4
140 079 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 19 9
141 080 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0
142 078 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 0 0 0
143 108 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 3 6 3
144 154 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 3 6 6
145 155 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 1 1
146 153 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 5 5 5
147 156 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 0 0 0
148 158 โรงเรียนภูทองวิทยา 1 3 2
149 159 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 6 16 10
150 160 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 3 5 4
151 161 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
152 162 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 1 1
153 163 โรงเรียนวัดกุดสวาย 1 3 2
154 164 โรงเรียนวัดพะโค 6 11 7
155 165 โรงเรียนวัดสลักได 0 0 0
156 166 โรงเรียนวัดหนองจอก 5 8 5
157 167 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 12 33 23
158 168 โรงเรียนวัดหนองนา 15 37 24
159 169 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 4 6 3
160 170 โรงเรียนวัดหนองพลวง 20 45 26
161 171 โรงเรียนวัดหินมงคล 7 10 7
162 172 โรงเรียนวัดเหมสูง 13 41 17
163 173 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 4 6 4
164 174 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 15 26 21
165 175 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
166 177 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 6 13 10
167 176 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 3 14 3
168 179 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 5 20 7
169 181 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 19 43 26
170 183 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1 3 1
171 182 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 9 18 9
172 184 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 12 26 17
173 187 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 10 22 11
174 188 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 6 9 6
175 003 โรงเรียนเก้งเต็ก 7 16 9
176 020 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 34 70 45
177 019 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 11 18 11
178 157 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 6 3
179 178 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 24 57 35
180 005 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 4 6 6
181 017 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 50 138 79
182 023 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 3 13 5
183 021 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 5 14 8
184 022 โรงเรียนไทรทอง 2 4 2
185 018 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
186 180 โรงเรียนอนุบาลณัฐญา 0 0 0
187 185 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 2 11 2
188 186 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 1 0 0
รวม 1533 3725 2182
5907

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]