หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน 0 0 0
2 004 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 4 8 5
3 006 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 27 97 46
4 007 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 9 50 20
5 008 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 15 37 23
6 009 โรงเรียนชาติวิทยา 20 62 31
7 010 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 5 10 6
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 18 44 30
9 012 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 21 62 29
10 013 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 6 6 6
11 014 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 10 19 13
12 016 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 29 67 34
13 015 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา(สาขาหนองบัวขาว) 0 0 0
14 024 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 13 9
15 025 โรงเรียนบ้านกรูด 1 3 1
16 026 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 6 15 10
17 027 โรงเรียนบ้านกันผม 0 0 0
18 028 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 1 3 2
19 029 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 6 14 7
20 030 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 0 0 0
21 031 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 7 11 8
22 033 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 21 49 29
23 034 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 6 13 8
24 035 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 4 3
25 041 โรงเรียนบ้านจอมศรี 5 17 8
26 043 โรงเรียนบ้านช่องโค 0 0 0
27 044 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 10 31 16
28 045 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 3 9 6
29 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง 3 5 4
30 049 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
31 048 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 3 9 5
32 047 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 10 29 15
33 050 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 4 3
34 052 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 11 17 11
35 051 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 20 35 27
36 053 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 3 8 6
37 056 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 2 4 3
38 054 โรงเรียนบ้านตะแกรง 5 5 5
39 055 โรงเรียนบ้านตะโก 8 12 10
40 058 โรงเรียนบ้านตูม 3 5 3
41 057 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 13 26 13
42 059 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 11 2
43 060 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
44 061 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 15 9
45 068 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 5 13 9
46 062 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 3 5 5
47 063 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 16 21 18
48 065 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 13 25 16
49 066 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 26 90 43
50 067 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 22 41 30
51 064 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 11 25 13
52 069 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 6 12 7
53 070 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 12 21 12
54 081 โรงเรียนบ้านบิง 4 15 7
55 082 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 2 2 2
56 084 โรงเรียนบ้านบึงพระ 11 18 15
57 083 โรงเรียนบ้านบึงไทย 7 41 16
58 085 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 30 49 33
59 086 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1 3 1
60 087 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 17 14
61 088 โรงเรียนบ้านปอพราน 20 42 31
62 091 โรงเรียนบ้านพระ 8 14 10
63 089 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 11 23 17
64 090 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 11 46 17
65 092 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 9 35 19
66 095 โรงเรียนบ้านยอกขาม 7 16 12
67 096 โรงเรียนบ้านละกอ 12 30 18
68 097 โรงเรียนบ้านละลม 16 46 22
69 098 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 11 16 13
70 100 โรงเรียนบ้านสระซาง 2 4 2
71 102 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 5 11 9
72 101 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 2 1
73 099 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 4 3
74 103 โรงเรียนบ้านสวนปอ 2 3 2
75 104 โรงเรียนบ้านสวนหอม 8 27 15
76 105 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 17 46 27
77 106 โรงเรียนบ้านสารภี 27 60 42
78 109 โรงเรียนบ้านหนองกก 11 27 17
79 110 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 25 15
80 112 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 20 18
81 111 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 6 6
82 113 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 15 50 28
83 114 โรงเรียนบ้านหนองจาน 0 0 0
84 115 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2 8 5
85 117 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 0 0 0
86 116 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 16 50 23
87 119 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 7 14 9
88 120 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 12 39 17
89 121 โรงเรียนบ้านหนองบอน 12 32 16
90 122 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 3 7 4
91 124 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 3 5 4
92 123 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 3 3
93 125 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 20 47 27
94 126 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 5 6 5
95 127 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 16 12
96 130 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 5 9 6
97 132 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 0 0 0
98 133 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 48 96 64
99 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 16 28 25
100 137 โรงเรียนบ้านหนองยาง 14 22 17
101 138 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 1 1 1
102 139 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 25 47 33
103 140 โรงเรียนบ้านหนองสาย 30 68 41
104 143 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 45 154 82
105 141 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 0 0 0
106 135 โรงเรียนบ้านหนองแมว 3 5 3
107 131 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา 0 0 0
108 142 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
109 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 9 6
110 128 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 18 8
111 129 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 9 6
112 136 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 8 19 13
113 144 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 2 40 3
114 145 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 12 29 16
115 148 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 6 17 10
116 149 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 8 23 11
117 150 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 1 1
118 152 โรงเรียนบ้านหินดาด 21 71 35
119 151 โรงเรียนบ้านหินโคน 11 17 13
120 147 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 5 11 8
121 146 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 23 34 28
122 093 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 3 14 4
123 094 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 6 13 6
124 107 โรงเรียนบ้านแสนสุข 6 15 9
125 032 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง 0 0 0
126 036 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1 1 1
127 037 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1 34 8
128 038 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 9 5
129 039 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 9 5
130 040 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 3 3 3
131 042 โรงเรียนบ้านโจด 7 12 10
132 071 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 3 2
133 072 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 4 10 5
134 073 โรงเรียนบ้านโนนทอง 19 33 23
135 074 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง 0 0 0
136 075 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 4 7 6
137 076 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 9 14 10
138 077 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 4 4
139 079 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 19 9
140 080 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 0 0 0
141 078 โรงเรียนบ้านโนนเพชร 0 0 0
142 108 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 3 6 3
143 154 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 3 6 6
144 155 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 1 1
145 153 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 5 5 5
146 156 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ 0 0 0
147 158 โรงเรียนภูทองวิทยา 1 3 2
148 159 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 6 16 10
149 160 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 3 5 4
150 161 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 0 0 0
151 162 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 1 1
152 163 โรงเรียนวัดกุดสวาย 1 3 2
153 164 โรงเรียนวัดพะโค 6 11 7
154 165 โรงเรียนวัดสลักได 0 0 0
155 166 โรงเรียนวัดหนองจอก 5 8 5
156 167 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 12 33 23
157 168 โรงเรียนวัดหนองนา 15 37 24
158 169 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 4 6 3
159 170 โรงเรียนวัดหนองพลวง 20 45 26
160 171 โรงเรียนวัดหินมงคล 7 10 7
161 172 โรงเรียนวัดเหมสูง 13 41 17
162 173 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 4 6 4
163 174 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 15 26 21
164 175 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
165 177 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 6 13 10
166 176 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 3 14 3
167 179 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 5 20 7
168 181 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 19 43 26
169 183 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1 3 1
170 182 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 9 18 9
171 184 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 12 26 17
172 187 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 10 22 11
173 188 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 6 9 6
174 003 โรงเรียนเก้งเต็ก 7 16 9
175 020 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 34 70 45
176 019 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 11 18 11
177 157 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 6 3
178 178 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 24 57 35
179 005 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 4 6 6
180 017 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 50 138 79
181 023 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 3 13 5
182 021 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 5 14 8
183 022 โรงเรียนไทรทอง 2 4 2
184 018 โรงเรียนณัฐญาศึกษา 0 0 0
185 180 โรงเรียนอนุบาลณัฐญา 0 0 0
186 185 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 2 11 2
187 186 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 1 0 0
รวม 1533 3725 2182
5907

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]