หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 50 36 73.47% 11 22.45% 1 2.04% 1 2.04% 49
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 48 26 54.17% 13 27.08% 4 8.33% 5 10.42% 48
3 โรงเรียนเทียมนครวิทยา 34 21 61.76% 7 20.59% 2 5.88% 4 11.76% 34
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด 45 20 52.63% 11 28.95% 6 15.79% 1 2.63% 38
5 โรงเรียนบ้านสารภี 27 18 66.67% 3 11.11% 2 7.41% 4 14.81% 27
6 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ 24 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 27 16 61.54% 4 15.38% 3 11.54% 3 11.54% 26
8 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 25 14 58.33% 5 20.83% 1 4.17% 4 16.67% 24
9 โรงเรียนบ้านหนองสาย 30 14 56% 4 16% 4 16% 3 12% 25
10 โรงเรียนบ้านบุกระโทก 30 13 48.15% 9 33.33% 2 7.41% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก 20 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
12 โรงเรียนบ้านหินดาด 21 13 68.42% 1 5.26% 4 21.05% 1 5.26% 19
13 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 23 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
14 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 26 12 46.15% 5 19.23% 6 23.08% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านละลม 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนชาติวิทยา 20 11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20
17 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 16 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา 29 10 35.71% 10 35.71% 3 10.71% 5 17.86% 28
19 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง 22 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
20 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 20 10 50% 6 30% 1 5% 3 15% 20
21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย 18 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 5 27.78% 18
22 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 12 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
23 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 21 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
24 โรงเรียนวัดหนองนา 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 19 9 50% 2 11.11% 6 33.33% 1 5.56% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน 15 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนบ้านพระพุทธ 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
28 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา 12 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
29 โรงเรียนวัดหนองพลวง 20 8 40% 8 40% 0 0% 4 20% 20
30 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านหนองยาง 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม 12 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านหนองบอน 12 8 66.67% 0 0% 1 8.33% 3 25% 12
35 โรงเรียนบ้านปอพราน 20 7 38.89% 6 33.33% 2 11.11% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
37 โรงเรียนบ้านโนนทอง 19 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
39 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนวัดเหมสูง 13 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
41 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนเก้งเต็ก 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 17 6 37.5% 7 43.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 21 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 18
45 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา 15 6 40% 4 26.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
46 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ 12 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนบ้านหนองกก 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนชุมชนวัดรวง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
49 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
50 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านสวนหอม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านปรางค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
58 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 16 4 25% 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
60 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านโจด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านนาตะคุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านละกอ 12 4 33.33% 1 8.33% 4 33.33% 3 25% 12
68 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 11 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 11
69 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านบิง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
72 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดหินมงคล 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านตะโก 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนบ้านเมืองรัง 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านตะแกรง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านแสนสุข 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหินโคน 11 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 11
81 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านสระมะค่า 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
86 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 2 15.38% 5 38.46% 0 0% 6 46.15% 13
92 โรงเรียนบ้านบึงพระ 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
94 โรงเรียนบ้านบึงไทย 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนวัดหนองจอก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
98 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านยอกขาม 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
101 โรงเรียนขามสงเคราะห์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านพระ 8 2 25% 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 8
105 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนโนนตาวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านจอมศรี 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
109 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
110 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 11 1 9.09% 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 11
115 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
116 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
117 โรงเรียนชุมชนดอนไพล 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
118 โรงเรียนชุมชนพลับพลา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
119 โรงเรียนบ้านคลองกลาง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองปรึก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านดงพลอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
126 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านดะแลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนอนุบาลสมปอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านสระซาง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านถนนหัก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนเพชรมาตุคลา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านโคกพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโนนขึ้ตุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนภูทองวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดกุดสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดพะโค 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
148 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
150 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
151 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านตูม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านสวนปอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนไทรทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย3 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านหนองแมว 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
162 โรงเรียนบ้านกรูด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านสระมะค่า(ห้วยแถลง 2) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
164 โรงเรียนบ้านโคกพระ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]