หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี โรงอาหาร 1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น ป.5/2 ห้อง 3 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี โรงอาหาร 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 1 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 19 พ.ย. 2559 09.00-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/2 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.3/3 19 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]