ข้อกำหนดเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทุกโรง
         
        แจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมท้องถิ่น  ติดตามรายละเอียดที่
http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=166&t=22902&sid=8687039f6a5e20d714664dc9f47dc286
วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 22:03 น.