ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม นร.ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
     
     ขอเชิญคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม นร.ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการแข่งขัน การจัดลำดับการแข่งขัน การเตรียมการสถานที่แข่งขัน และการกำหนดสถานที่แข่งขันของแต่ละสนาม ในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    [b] ยกเว้น ปฐมวัย ประชุมในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย
               กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และภาษาต่างประเทศ ประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสุขานารี [/b]
 
     และให้ดำเนินการแข่งขันให้เรียบร้อยด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559

     ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.korat-ed1.info/eoffice53/posting.php?mode=post&f=166&sid=dfcbdb2abd5232c0b63439f223c7568c

     ศน.จงกล  ผลประสาท 
     094 -2604443
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13:31 น.