คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 5
6 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 6
7 บ้านลองตอง สพป. นครราชสีมา เขต 1 55 เข้าร่วม 7
8 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 39 เข้าร่วม 8
9 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 9
10 บ้านวังม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 1 35 เข้าร่วม 10
11 บึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต 1 32 เข้าร่วม 11
12 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 12
13 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 12
14 บ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 14
15 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 22 เข้าร่วม 15
16 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 21 เข้าร่วม 16
17 บ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 1 20 เข้าร่วม 17
18 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 14 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 134
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 46 เข้าร่วม 4
5 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 5
6 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 5
7 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 32 เข้าร่วม 7
8 บ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 32 เข้าร่วม 7
9 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 28 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 10
11 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 22 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 4
5 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 4
6 กันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 6
7 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 32 เข้าร่วม 7
8 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 30 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 28 เข้าร่วม 9
10 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 10
11 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 10
12 บึงสาลี สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 12
13 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 12
14 บ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 12
15 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 16 เข้าร่วม 15
16 เทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) สพป. นครราชสีมา เขต 1 16 เข้าร่วม 15
17 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 17
18 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 6 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 4
5 บ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 5
6 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม 6
7 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 54 เข้าร่วม 6
8 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 8
9 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 8
10 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 52 เข้าร่วม 8
11 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 11
12 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 46 เข้าร่วม 12
13 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 13
14 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 42 เข้าร่วม 13
15 โพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 38 เข้าร่วม 15
16 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 16
17 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 36 เข้าร่วม 16
18 ไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 59 เข้าร่วม 4
5 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
5 มารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านคอนน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 7
8 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านคนชุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 10
11 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.70 เงิน 4
5 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.50 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.67 เงิน 4
5 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 66.67 ทองแดง 5
6 บ้านหนองระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.35 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 70.66 เงิน 4
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -
6 บ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านละลมโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.33 เงิน 5
6 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.33 เงิน 6
7 บ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 76.66 เงิน 7
8 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 74.33 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 4
5 บ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 56 เข้าร่วม 5
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 6
7 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 40 เข้าร่วม 7
8 บ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 122
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อัสสัมชัญนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 61 ทองแดง 4
5 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 48 เข้าร่วม 5
6 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 37 เข้าร่วม 6
7 บ้านสมมิตรภาพที่93 สพป. นครราชสีมา เขต 1 35 เข้าร่วม 7
8 บ้านทุ่งกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 1 30 เข้าร่วม 8
9 บ้านหญ้าคาใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 1 30 เข้าร่วม 8
10 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 10
11 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 10
12 บ้านโตนด สพป. นครราชสีมา เขต 1 29 เข้าร่วม 10
13 บ้านคล้าโนนคราม สพป. นครราชสีมา เขต 1 27 เข้าร่วม 13
14 บ้านหลักร้อย สพป. นครราชสีมา เขต 1 26 เข้าร่วม 14
15 บ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 24 เข้าร่วม 15
16 บ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 22 เข้าร่วม 16
17 บ้านดอนผวา สพป. นครราชสีมา เขต 1 17 เข้าร่วม 17
18 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 108
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.25 ทอง ชนะเลิศ
2 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 104
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.50 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 097
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 748
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 084
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สามัคคีรถไฟ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 704
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสลาถั่วแปบ สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สามัคคีรถไฟ สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 075
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 285
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวทะเล สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 280
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 277
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยองแยง สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 275
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน