สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดสระแก้ว 22 11 4 37 46 4 4 5 54
2 สุขานารี 21 12 12 45 48 8 1 2 57
3 เมืองนครราชสีมา 13 6 8 27 39 8 2 3 49
4 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 11 4 4 19 24 6 1 5 31
5 อนุบาลนครราชสีมา 10 15 6 31 42 9 2 1 53
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 8 4 2 14 29 6 2 10 37
7 บ้านจอหอ 7 5 2 14 13 5 1 2 19
8 บ้านโคกสูง 7 2 1 10 11 2 0 0 13
9 บ้านพลจลก 6 4 6 16 28 5 2 7 35
10 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 6 1 1 8 9 2 2 1 13
11 สวนหม่อน 5 5 4 14 16 5 2 2 23
12 ประชาสามัคคี 5 5 3 13 17 6 4 7 27
13 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 5 1 2 8 10 2 2 3 14
14 บ้านสะพาน 4 3 4 11 14 6 3 3 23
15 บ้านหนองม้า 4 3 2 9 12 3 0 3 15
16 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 4 2 1 7 11 0 0 2 11
17 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 3 7 2 12 20 4 1 1 25
18 บ้านหลุมข้าว 3 3 3 9 8 4 3 3 15
19 บ้านหนองไข่น้ำ 3 2 2 7 13 1 2 4 16
20 ตำบลบ้านโพธิ์ 3 2 1 6 11 2 0 2 13
21 บ้านพะไล 3 2 1 6 6 5 2 6 13
22 บ้านดอนขวาง 3 1 1 5 7 3 1 1 11
23 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 3 1 0 4 6 0 0 1 6
24 บ้านกระถินหนองเครือชุด 2 3 3 8 14 1 0 3 15
25 บ้านภูเขาลาด 2 1 1 4 5 1 0 0 6
26 รวมมิตรวิทยา 2 1 0 3 5 0 1 2 6
27 บ้านเสลาถั่วแปบ 2 0 0 2 8 1 2 0 11
28 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 0 2 5 1 0 1 6
29 บ้านลำเชิงไกร 2 0 0 2 4 0 0 0 4
30 มารีย์วิทยา 1 4 5 10 15 4 3 5 22
31 เสนานุเคราะห์ 1 4 1 6 4 4 0 0 8
32 ไตรมิตรวิทยา 1 3 4 8 10 4 0 2 14
33 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 3 3 7 13 6 4 6 23
34 ดอนท้าววิทยา 1 3 2 6 7 2 1 2 10
35 บ้านหนองพลวงใหญ่ 1 3 0 4 8 2 1 0 11
36 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 2 4 7 6 5 1 0 12
37 บ้านบึงตะโก 1 2 2 5 10 3 1 1 14
38 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1 2 1 4 7 0 0 0 7
39 บ้านหนองตาคง 1 2 0 3 14 5 1 1 20
40 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 2 0 3 7 1 0 0 8
41 บ้านหนองพลวง 1 1 1 3 4 1 2 1 7
42 ไตรคามสามัคคี 1 1 0 2 5 1 0 0 6
43 บ้านดอนหวาย 1 1 0 2 4 0 0 1 4
44 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
45 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1 1 0 2 3 2 0 1 5
46 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 1 2 7 1 0 0 8
47 กันเกราพิทยาคม 1 0 1 2 5 0 1 1 6
48 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
49 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 1 7 1 2 5 10
50 บ้านคล้าโนนคราม 1 0 0 1 4 2 1 2 7
51 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 4 2 1 1 7
52 บ้านบิง 1 0 0 1 3 2 1 2 6
53 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
54 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1 0 0 1 2 1 0 1 3
55 โคกเพชรสระมโนรา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านหัวทะเล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
57 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ชลประทานสงเคราะห์ 0 3 4 7 16 6 2 3 24
59 บ้านดอนชมพู 0 2 2 4 5 0 1 1 6
60 บ้านหลักร้อย 0 2 1 3 8 3 0 2 11
61 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 2 1 3 8 2 1 2 11
62 สามัคคีรถไฟ 0 2 1 3 4 0 0 1 4
63 อ่างห้วยยาง 0 2 0 2 6 1 1 1 8
64 บ้านบึงสาร 0 2 0 2 5 1 2 1 8
65 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 2 0 2 5 0 1 0 6
66 บ้านระกาย 0 2 0 2 5 0 0 0 5
67 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 2 0 2 3 2 1 0 6
68 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 1 1 2 16 6 3 6 25
69 เปลาะปลอเมืองที 0 1 1 2 7 2 1 0 10
70 อนุบาลตลาดแค 0 1 0 1 6 2 0 3 8
71 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 1 0 1 4 1 0 3 5
72 บ้านมะรุม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
73 บ้านกระโดน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 0 1 0 1 2 1 1 2 4
75 บ้านกล้วยจอหอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านบึงทับช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 3 3 0 1 1 5 2
79 บ้านโนนมันเทศ 0 0 2 2 7 0 1 0 8
80 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 2 2 4 3 1 1 8
81 วัดบ้านด่านคนคบ 0 0 1 1 8 4 0 5 12
82 โพธารามพิทยาคม 0 0 1 1 6 3 1 1 10
83 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 0 0 1 1 6 2 1 3 9
84 บ้านกรูดหนองออก 0 0 1 1 5 2 1 0 8
85 บ้านหนองพลอง 0 0 1 1 4 1 0 1 5
86 บ้านทับช้าง 0 0 1 1 4 0 1 6 5
87 ด่านทองหลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
88 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
89 บ้านไพ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 ยองแยง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
91 บ้านต่างตา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
92 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 อุบลรัตน์นครราชสีมา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 บ้านคนชุม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
95 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 1 1 1 0 0 2 1
96 บ้านหมื่นไวย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
97 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านธารปราสาท 0 0 1 1 0 1 0 0 1
99 บ้านมาบมะค่า 0 0 0 0 5 2 1 1 8
100 มารีรักษ์ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
101 บ้านพุดซา 0 0 0 0 4 2 1 0 7
102 บ้านดอนผวา 0 0 0 0 3 6 0 4 9
103 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
104 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
107 บ้านโตนด 0 0 0 0 2 2 0 1 4
108 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
109 บ้านซาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
110 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
112 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 2 0 1 2 3
113 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 0 0 2 0 1 1 3
114 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 เคหะประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 บ้านลองตอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
121 บ้านด่านเกวียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านโกรกเดือนห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 วัดทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 อนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
134 บึงสาลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
135 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
136 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านถนนถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านเมืองที 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 โคราชวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 ทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 เทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 เทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 172 138 509 872 246 94 198 1,212