สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุขานารี 21 12 12 45 48 8 1 2 57
2 วัดสระแก้ว 16 9 4 29 38 4 4 5 46
3 อนุบาลนครราชสีมา 9 15 5 29 41 5 2 1 48
4 เมืองนครราชสีมา 9 6 8 23 34 7 2 3 43
5 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 9 4 4 17 22 6 1 5 29
6 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 8 4 1 13 28 6 2 10 36
7 บ้านจอหอ 6 5 2 13 12 5 1 2 18
8 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 6 1 1 8 9 2 2 1 13
9 สวนหม่อน 5 4 3 12 16 3 2 2 21
10 บ้านพลจลก 4 4 6 14 26 5 2 7 33
11 บ้านสะพาน 4 3 4 11 14 6 3 3 23
12 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 4 1 2 7 9 2 2 3 13
13 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 3 7 2 12 20 4 1 1 25
14 บ้านหลุมข้าว 3 3 3 9 8 4 3 3 15
15 บ้านหนองไข่น้ำ 3 2 2 7 13 1 2 4 16
16 ตำบลบ้านโพธิ์ 3 2 1 6 11 2 0 2 13
17 บ้านดอนขวาง 3 1 1 5 7 3 1 1 11
18 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 3 1 0 4 6 0 0 1 6
19 บ้านกระถินหนองเครือชุด 2 3 3 8 14 1 0 3 15
20 บ้านพะไล 2 1 1 4 6 3 2 6 11
21 รวมมิตรวิทยา 2 1 0 3 5 0 1 2 6
22 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 2 0 0 2 5 1 0 1 6
23 บ้านลำเชิงไกร 2 0 0 2 4 0 0 0 4
24 มารีย์วิทยา 1 4 5 10 15 4 3 5 22
25 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 1 3 3 7 13 5 4 6 22
26 บ้านหนองพลวงใหญ่ 1 3 0 4 8 2 1 0 11
27 ประชาสามัคคี 1 2 3 6 12 4 4 6 20
28 บ้านบึงตะโก 1 2 2 5 10 3 1 1 14
29 ดอนท้าววิทยา 1 2 2 5 6 1 1 2 8
30 บ้านหนองม้า 1 2 1 4 7 3 0 3 10
31 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 1 2 1 4 7 0 0 0 7
32 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 1 2 0 3 7 1 0 0 8
33 บ้านเหล่าพิทยาคม 1 1 4 6 6 4 1 0 11
34 บ้านหนองพลวง 1 1 1 3 4 1 2 1 7
35 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 1 0 2 4 0 0 0 4
36 เสนานุเคราะห์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
37 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 1 0 1 2 7 1 0 0 8
38 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 1 0 1 2 6 0 0 2 6
39 กันเกราพิทยาคม 1 0 1 2 5 0 1 1 6
40 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
41 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 1 7 1 2 5 10
42 บ้านเสลาถั่วแปบ 1 0 0 1 7 1 2 0 10
43 บ้านคล้าโนนคราม 1 0 0 1 4 2 1 2 7
44 บ้านบิง 1 0 0 1 3 2 1 2 6
45 อัสสัมชัญนครราชสีมา 1 0 0 1 3 1 1 0 5
46 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 1 0 0 1 2 1 0 1 3
47 โคกเพชรสระมโนรา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านหัวทะเล 1 0 0 1 1 0 0 1 1
49 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ไตรมิตรวิทยา 0 2 3 5 7 4 0 2 11
51 บ้านดอนชมพู 0 2 2 4 5 0 1 1 6
52 บ้านหลักร้อย 0 2 1 3 8 3 0 2 11
53 สุขานารี 2 (หนองขอน) 0 2 1 3 8 2 1 2 11
54 อ่างห้วยยาง 0 2 0 2 6 1 1 1 8
55 บ้านบึงสาร 0 2 0 2 5 1 2 1 8
56 วัดบ้านหนองบัวศาลา 0 2 0 2 5 0 1 0 6
57 บ้านระกาย 0 2 0 2 5 0 0 0 5
58 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 0 2 0 2 3 2 1 0 6
59 ชลประทานสงเคราะห์ 0 1 4 5 14 3 2 3 19
60 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 0 1 1 2 16 6 3 6 25
61 เปลาะปลอเมืองที 0 1 1 2 7 2 1 0 10
62 บ้านหนองตาคง 0 1 0 1 12 5 1 1 18
63 อนุบาลตลาดแค 0 1 0 1 6 2 0 3 8
64 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 0 1 0 1 4 1 0 3 5
65 ไตรคามสามัคคี 0 1 0 1 4 0 0 0 4
66 บ้านมะรุม 0 1 0 1 3 1 1 0 5
67 บ้านดอนหวาย 0 1 0 1 3 0 0 1 3
68 บ้านกระโดน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 0 1 0 1 2 1 1 2 4
70 สามัคคีรถไฟ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
71 บ้านกล้วยจอหอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
72 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านบึงทับช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 3 3 0 1 1 5 2
75 บ้านโนนมันเทศ 0 0 2 2 6 0 1 0 7
76 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 2 2 4 3 1 1 8
77 วัดบ้านด่านคนคบ 0 0 1 1 8 4 0 5 12
78 โพธารามพิทยาคม 0 0 1 1 6 3 1 1 10
79 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 0 0 1 1 6 2 1 3 9
80 บ้านกรูดหนองออก 0 0 1 1 5 2 1 0 8
81 บ้านหนองพลอง 0 0 1 1 4 1 0 1 5
82 บ้านทับช้าง 0 0 1 1 4 0 1 6 5
83 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
84 ด่านทองหลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
85 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
86 บ้านภูเขาลาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
87 บ้านไพ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
88 บ้านต่างตา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
89 บ้านยางน้อยหัวสิบ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
90 อุบลรัตน์นครราชสีมา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 บ้านคนชุม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
92 บ้านทุ่งกระโดน 0 0 1 1 1 0 0 2 1
93 บ้านหมื่นไวย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านธารปราสาท 0 0 1 1 0 1 0 0 1
96 บ้านมาบมะค่า 0 0 0 0 5 2 1 1 8
97 มารีรักษ์ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
98 บ้านพุดซา 0 0 0 0 4 2 1 0 7
99 บ้านดอนผวา 0 0 0 0 3 6 0 4 9
100 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 2 1 1 6
101 บ้านเกรียมโนนสำโรง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
102 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
103 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
104 บ้านละลมโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 1 5
105 บ้านโตนด 0 0 0 0 2 2 0 1 4
106 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
107 บ้านซาด 0 0 0 0 2 1 0 1 3
108 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองโจด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านศรีสุข 0 0 0 0 2 0 1 2 3
111 บ้านสมมิตรภาพที่93 0 0 0 0 2 0 1 1 3
112 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
114 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 0 0 0 0 1 2 0 1 3
115 เคหะประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
116 ยองแยง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 ชุมชนบ้านเพชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
120 บ้านลองตอง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
121 บ้านด่านเกวียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านขามเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านคอนน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านคอหงษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองปรู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านโกรกเดือนห้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 วัดทุ่งสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 อนุบาลบ้านผู้การ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านพะเนา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
134 บึงสาลี 0 0 0 0 0 1 0 3 1
135 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 2 1
136 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 บ้านหนองรังกา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บึงพญาปราบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านถนนถั่ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองจำปา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านเมืองที 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 โคราชวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 ทหารอากาศบำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 เทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 เทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 155 148 130 433 807 223 94 197 1,124