สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุขานารี 48 8 1 2 57
2 อนุบาลนครราชสีมา 41 5 2 1 48
3 วัดสระแก้ว 38 4 4 5 46
4 เมืองนครราชสีมา 34 7 2 3 43
5 ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 28 6 2 10 36
6 บ้านพลจลก 26 5 2 7 33
7 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 22 6 1 5 29
8 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 20 4 1 1 25
9 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 16 6 3 6 25
10 สวนหม่อน 16 3 2 2 21
11 มารีย์วิทยา 15 4 3 5 22
12 บ้านสะพาน 14 6 3 3 23
13 ชลประทานสงเคราะห์ 14 3 2 3 19
14 บ้านกระถินหนองเครือชุด 14 1 0 3 15
15 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 13 5 4 6 22
16 บ้านหนองไข่น้ำ 13 1 2 4 16
17 บ้านจอหอ 12 5 1 2 18
18 บ้านหนองตาคง 12 5 1 1 18
19 ประชาสามัคคี 12 4 4 6 20
20 ตำบลบ้านโพธิ์ 11 2 0 2 13
21 บ้านบึงตะโก 10 3 1 1 14
22 เทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 9 2 2 3 13
23 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 9 2 2 1 13
24 บ้านหลุมข้าว 8 4 3 3 15
25 วัดบ้านด่านคนคบ 8 4 0 5 12
26 บ้านหลักร้อย 8 3 0 2 11
27 สุขานารี 2 (หนองขอน) 8 2 1 2 11
28 บ้านหนองพลวงใหญ่ 8 2 1 0 11
29 ไตรมิตรวิทยา 7 4 0 2 11
30 บ้านดอนขวาง 7 3 1 1 11
31 บ้านหนองม้า 7 3 0 3 10
32 เปลาะปลอเมืองที 7 2 1 0 10
33 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 7 1 2 5 10
34 บ้านเสลาถั่วแปบ 7 1 2 0 10
35 บ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 7 1 0 0 8
36 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 7 1 0 0 8
37 เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 7 0 0 0 7
38 บ้านเหล่าพิทยาคม 6 4 1 0 11
39 บ้านพะไล 6 3 2 6 11
40 โพธารามพิทยาคม 6 3 1 1 10
41 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา 6 2 1 3 9
42 อนุบาลตลาดแค 6 2 0 3 8
43 ดอนท้าววิทยา 6 1 1 2 8
44 อ่างห้วยยาง 6 1 1 1 8
45 บ้านโนนมันเทศ 6 0 1 0 7
46 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 6 0 0 2 6
47 บ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 6 0 0 1 6
48 บ้านมาบมะค่า 5 2 1 1 8
49 บ้านกรูดหนองออก 5 2 1 0 8
50 บ้านบึงสาร 5 1 2 1 8
51 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 5 1 0 1 6
52 รวมมิตรวิทยา 5 0 1 2 6
53 กันเกราพิทยาคม 5 0 1 1 6
54 บ้านดอนชมพู 5 0 1 1 6
55 วัดบ้านหนองบัวศาลา 5 0 1 0 6
56 บ้านระกาย 5 0 0 0 5
57 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 4 3 1 1 8
58 มารีรักษ์ 4 3 0 0 7
59 บ้านคล้าโนนคราม 4 2 1 2 7
60 บ้านพุดซา 4 2 1 0 7
61 บ้านหนองพลวง 4 1 2 1 7
62 เทศบาล ๔ (เพาะชำ) 4 1 0 3 5
63 บ้านหนองพลอง 4 1 0 1 5
64 บ้านทับช้าง 4 0 1 6 5
65 บ้านลำเชิงไกร 4 0 0 0 4
66 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 0 0 0 4
67 ไตรคามสามัคคี 4 0 0 0 4
68 บ้านดอนผวา 3 6 0 4 9
69 บ้านบิง 3 2 1 2 6
70 บ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 1 1 6
71 โยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 3 2 1 0 6
72 อัสสัมชัญนครราชสีมา 3 1 1 0 5
73 บ้านมะรุม 3 1 1 0 5
74 บ้านเกรียมโนนสำโรง 3 1 1 0 5
75 เสนานุเคราะห์ 3 1 0 0 4
76 บ้านโคกสูง 3 1 0 0 4
77 บ้านดอนหวาย 3 0 0 1 3
78 บ้านวังม่วง 3 0 0 1 3
79 บ้านกระโดน 3 0 0 0 3
80 ด่านทองหลาง 3 0 0 0 3
81 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 0 0 0 3
82 บ้านละลมโพธิ์ 2 3 0 1 5
83 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 2 2 0 1 4
84 บ้านโตนด 2 2 0 1 4
85 บ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 2 1 1 2 4
86 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 2 1 1 0 4
87 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 2 1 0 1 3
88 เทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 2 1 0 1 3
89 บ้านซาด 2 1 0 1 3
90 โคกเพชรสระมโนรา 2 1 0 0 3
91 บ้านภูเขาลาด 2 1 0 0 3
92 บ้านไพ 2 1 0 0 3
93 บ้านหนองกระทุ่ม 2 1 0 0 3
94 บ้านหนองโจด 2 1 0 0 3
95 บ้านศรีสุข 2 0 1 2 3
96 บ้านสมมิตรภาพที่93 2 0 1 1 3
97 สามัคคีรถไฟ 2 0 0 1 2
98 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองแจง 1 3 0 0 4
100 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 1 2 0 1 3
101 บ้านต่างตา 1 1 0 1 2
102 เคหะประชาสามัคคี 1 1 0 1 2
103 ยองแยง 1 1 0 1 2
104 เทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 1 1 0 1 2
105 บ้านยางน้อยหัวสิบ 1 1 0 0 2
106 อุบลรัตน์นครราชสีมา 1 1 0 0 2
107 ชุมชนบ้านเพชร 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองนา 1 0 1 1 2
109 บ้านกล้วยจอหอ 1 0 1 0 2
110 บ้านคนชุม 1 0 1 0 2
111 บ้านทุ่งกระโดน 1 0 0 2 1
112 บ้านลองตอง 1 0 0 2 1
113 บ้านหัวทะเล 1 0 0 1 1
114 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 1 1
115 บ้านหมื่นไวย 1 0 0 1 1
116 บ้านด่านเกวียน 1 0 0 1 1
117 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 0 0 0 1
118 บ้านบึงทับช้าง 1 0 0 0 1
119 เทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 1 0 0 0 1
120 บ้านหนองระเวียง 1 0 0 0 1
121 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 0 0 0 1
122 บ้านขามเฒ่า 1 0 0 0 1
123 บ้านคอนน้อย 1 0 0 0 1
124 บ้านคอหงษ์ 1 0 0 0 1
125 บ้านมะค่า 1 0 0 0 1
126 บ้านหนองปรู 1 0 0 0 1
127 บ้านโกรกเดือนห้า 1 0 0 0 1
128 วัดทุ่งสว่าง 1 0 0 0 1
129 อนุบาลบ้านผู้การ 1 0 0 0 1
130 เทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 0 0 0 1
131 บ้านพะเนา 0 3 0 0 3
132 บ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 5 2
133 บึงสาลี 0 1 0 3 1
134 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 0 1 0 2 1
135 บ้านดอนม่วง 0 1 0 1 1
136 บ้านหนองรังกา 0 1 0 1 1
137 บ้านธารปราสาท 0 1 0 0 1
138 บึงพญาปราบ 0 1 0 0 1
139 บ้านถนนถั่ว 0 1 0 0 1
140 บ้านหนองจำปา 0 1 0 0 1
141 บ้านเมืองที 0 1 0 0 1
142 โคราชวิทยา 0 1 0 0 1
143 บ้านหนองอ้อ 0 0 1 1 1
144 ทหารอากาศบำรุง 0 0 1 0 1
145 บ้านขามชั่งโค 0 0 0 1 0
146 บ้านหญ้าคาใต้ 0 0 0 1 0
147 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 1 0
148 เทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 1 0
149 เทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 0 0 0 0 0
รวม 807 223 94 197 1,321