หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 7 9 8
2 002 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 2 2
3 007 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 29 57 31
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 4 8 7
5 010 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 0 0 0
6 009 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 2 3 2
7 011 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 12 26 15
8 012 โรงเรียนด่านทองหลาง 3 5 3
9 014 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 15 33 24
10 013 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 48 86 60
11 017 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 1 2 2
12 133 โรงเรียนบึงพญาปราบ 1 10 2
13 134 โรงเรียนบึงสาลี 4 6 5
14 027 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 45 27
15 028 โรงเรียนบ้านกระเพรา 0 0 0
16 026 โรงเรียนบ้านกระโดน 3 7 5
17 029 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 8 15 11
18 030 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 2 4 3
19 033 โรงเรียนบ้านขนายดี 0 0 0
20 034 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 1 2 1
21 035 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1 1 1
22 036 โรงเรียนบ้านคนชุม 3 7 5
23 037 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 9 15 9
24 038 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1 2 1
25 039 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1 1 1
26 042 โรงเรียนบ้านจอหอ 25 49 35
27 043 โรงเรียนบ้านจันอัด 0 0 0
28 045 โรงเรียนบ้านซาด 6 9 8
29 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 5 8 6
30 047 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 23 13
31 048 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 13 27 16
32 049 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 7 15 9
33 050 โรงเรียนบ้านดอนผวา 13 17 13
34 051 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 2 2
35 052 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 5 12 8
36 054 โรงเรียนบ้านด่านติง 0 0 0
37 053 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 8 4
38 056 โรงเรียนบ้านต่างตา 3 9 4
39 058 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 1 1 1
40 059 โรงเรียนบ้านทับช้าง 12 21 11
41 060 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 7 4
42 061 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 1 1 1
43 064 โรงเรียนบ้านบิง 9 13 9
44 065 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 15 35 23
45 066 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 3 2
46 067 โรงเรียนบ้านบึงสาร 9 44 15
47 068 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 36 54 49
48 069 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 8 18 13
49 072 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 0 0 0
50 073 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 7 23 14
51 074 โรงเรียนบ้านพลจลก 46 101 71
52 075 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 9 24 11
53 076 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 7 3
54 077 โรงเรียนบ้านพะไล 23 66 38
55 078 โรงเรียนบ้านพุดซา 7 30 12
56 082 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 7 15 10
57 083 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 14 25 20
58 085 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 6 3
59 084 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 13 28 22
60 086 โรงเรียนบ้านมะรุม 5 9 7
61 087 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 10 23 17
62 089 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2 6 4
63 090 โรงเรียนบ้านระกาย 5 8 6
64 091 โรงเรียนบ้านลองตอง 3 5 4
65 092 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 6 13 10
66 093 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 4 8 7
67 094 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 11 7
68 095 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 9 7
69 096 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 4 5 4
70 097 โรงเรียนบ้านสะพาน 27 64 41
71 098 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 34 21
72 099 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 7 14 8
73 101 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 6 12 9
74 103 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 0 0 0
75 102 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 1 1 1
76 104 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 4 4
77 106 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 6 1
78 110 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 30 60 38
79 109 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 1 1
80 111 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 21 36 24
81 112 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 9 4
82 113 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 5 2
83 114 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 2 1
84 118 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 25 11
85 117 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 11 19 11
86 119 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 7 14 8
87 120 โรงเรียนบ้านหนองม้า 18 33 24
88 121 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 32 68 50
89 122 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 4 2
90 123 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 2 8 3
91 124 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 12 26 21
92 125 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 26 65 37
93 126 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 4 2
94 115 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 3 3
95 107 โรงเรียนบ้านหนองแจง 5 13 9
96 108 โรงเรียนบ้านหนองโจด 3 6 5
97 105 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 20 49 33
98 116 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมฯ 0 0 0
99 127 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 2 5 3
100 128 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 13 48 28
101 129 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 19 46 28
102 130 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 3 18 7
103 031 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 5 22 8
104 055 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 0 0 0
105 070 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 0 0 0
106 079 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 0 0 0
107 088 โรงเรียนบ้านเมืองที 1 3 2
108 100 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 11 29 17
109 131 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 14 19 16
110 032 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 3 2
111 041 โรงเรียนบ้านโคกสูง 15 24 20
112 040 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 0 0 0
113 057 โรงเรียนบ้านโตนด 5 23 9
114 062 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 0 0 0
115 063 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 8 13 10
116 071 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 15 13
117 132 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 8 13 11
118 044 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 11 18 14
119 081 โรงเรียนบ้านไพ 3 14 3
120 080 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 3 5 4
121 135 โรงเรียนประชาสามัคคี 39 82 57
122 142 โรงเรียนยองแยง 4 5 4
123 146 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 5 1
124 147 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 17 36 23
125 148 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 6 19 11
126 149 โรงเรียนวัดสระแก้ว 60 128 83
127 150 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 7 4
128 145 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 11 5
129 153 โรงเรียนสวนหม่อน 26 61 40
130 154 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 5 11 5
131 157 โรงเรียนสุขานารี 61 124 91
132 158 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 14 23 19
133 161 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 12 21 13
134 162 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 56 104 82
135 169 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 4 7 4
136 170 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 11 31 14
137 004 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 4 8 6
138 136 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 10 22 15
139 141 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 52 149 90
140 159 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 8 14 9
141 005 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 3 4 3
142 137 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 11 22 19
143 015 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 7 16 9
144 016 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 16 32 23
145 025 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติส 0 0 0
146 139 โรงเรียนมารีย์วิทยา 27 61 29
147 140 โรงเรียนมารีรักษ์ 7 8 7
148 144 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 12 29 13
149 151 โรงเรียนวัดสุทธจินดา 0 0 0
150 152 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0
151 155 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 0 0 0
152 156 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 6 3
153 160 โรงเรียนอนุบาล ก.ไก่ 0 0 0
154 163 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา 0 0 0
155 164 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู 0 0 0
156 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 1 3 2
157 166 โรงเรียนอนุบาลบ้านภาษา 0 0 0
158 167 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก 0 0 0
159 168 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 5 7 5
160 171 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 2 18 5
161 003 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา 0 0 0
162 006 โรงเรียนโคราชวิทยา 2 5 4
163 138 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา 0 0 0
164 018 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 1 1
165 173 โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 1 0 0
166 019 โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 9 12 6
167 020 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 20 39 21
168 021 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 12 21 12
169 174 โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 1 1 1
170 022 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 10 20 12
171 023 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 5 3
172 024 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค (ทต.ตลาดแค) 0 0 0
173 175 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 1 1 1
174 143 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 6 16 9
รวม 1494 3242 2081
5323

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]