หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุขานารี 61 48 81.36% 8 13.56% 1 1.69% 2 3.39% 59
2 โรงเรียนวัดสระแก้ว 60 46 77.97% 4 6.78% 4 6.78% 5 8.47% 59
3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 56 42 77.78% 9 16.67% 2 3.7% 1 1.85% 54
4 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 52 39 75% 8 15.38% 2 3.85% 3 5.77% 52
5 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 48 29 61.7% 6 12.77% 2 4.26% 10 21.28% 47
6 โรงเรียนบ้านพลจลก 46 28 66.67% 5 11.9% 2 4.76% 7 16.67% 42
7 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 36 24 66.67% 6 16.67% 1 2.78% 5 13.89% 36
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 26 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนประชาสามัคคี 39 17 50% 6 17.65% 4 11.76% 7 20.59% 34
10 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง 32 16 51.61% 6 19.35% 3 9.68% 6 19.35% 31
11 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 29 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
12 โรงเรียนสวนหม่อน 26 16 64% 5 20% 2 8% 2 8% 25
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา 27 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
14 โรงเรียนบ้านสะพาน 27 14 53.85% 6 23.08% 3 11.54% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านหนองตาคง 21 14 66.67% 5 23.81% 1 4.76% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 18 14 77.78% 1 5.56% 0 0% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 30 13 44.83% 6 20.69% 4 13.79% 6 20.69% 29
18 โรงเรียนบ้านจอหอ 25 13 61.9% 5 23.81% 1 4.76% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 20 13 65% 1 5% 2 10% 4 20% 20
20 โรงเรียนบ้านหนองม้า 18 12 66.67% 3 16.67% 0 0% 3 16.67% 18
21 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านโคกสูง 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) 13 11 84.62% 0 0% 0 0% 2 15.38% 13
24 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านบึงตะโก 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 20 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
27 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
28 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 19 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 17 8 47.06% 4 23.53% 0 0% 5 29.41% 17
30 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนดอนท้าววิทยา 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนเปลาะปลอเมืองที 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 16 7 46.67% 1 6.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
38 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ประสิทธิ์) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 12 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านพะไล 23 6 31.58% 5 26.32% 2 10.53% 6 31.58% 19
43 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 14 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
44 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
46 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 12 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
47 โรงเรียนอ่างห้วยยาง 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนบ้านบึงสาร 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 12 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
56 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านดอนชมพู 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านระกาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนมารีรักษ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
64 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านพุดซา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 10 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองพลอง 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนบ้านทับช้าง 12 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 6 54.55% 11
70 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านดอนผวา 13 3 23.08% 6 46.15% 0 0% 4 30.77% 13
75 โรงเรียนบ้านบิง 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
76 โรงเรียนโยธินนุกูล (ทต.หนองไผ่ล้อม) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านมะรุม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
82 โรงเรียนด่านทองหลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านกระโดน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 579) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านโตนด 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) 11 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
89 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ฯ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) (ทต.โนนสูง) 9 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านซาด 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองโจด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านไพ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านศรีสุข 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
98 โรงเรียนบ้านสมมิตรภาพที่93 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านหนองแจง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนยองแยง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านต่างตา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนอุบลรัตน์นครราชสีมา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านคนชุม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนบ้านลองตอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
113 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านหัวทะเล 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านคอนน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองปรู 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล (ทต.หัวทะเล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 7 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 7
133 โรงเรียนบึงสาลี 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
134 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองรังกา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบึงพญาปราบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านธารปราสาท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหนองจำปา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านเมืองที 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนโคราชวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
144 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
147 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) (ทต.โนนสูง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (ทต.โนนสูง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]